1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Aktuelt
  4. Pressemeldinger
  5. Ny SMS plattform

Pressemeldinger

Ny SMS plattform

Nå vil du som kunde oppleve enda bedre stabilitet og utvidet kapasitet i den nye SMS plattformen. Les mer under om den nye funksjonaliteten og hvilke fordeler og muligheter dette vil gi deg.

Støtte for SMS replace

SMS replace er en funksjonalitet i SMS standarden som muliggjør at man kan erstatte en melding i innboksen med en annen. Dette er veldig mye brukt i forbindelse med f.eks utsendelse av engangskoder via SMS. I den sammenhengen unngår man at innboksen blir fylt opp av gamle / ugyldige koder. Man vil alltid automatisk kun ha den siste pinkoden i innboksen.

Navn, adresse og nettverksinfo tilknyttet innkommende meldinger.

Det er nå mulig å legge til informasjon om avsender av en melding på innkommende meldinger i SMS Gateway. Dette fungerer slik at når en sluttbruker sender inn en melding så følger også adresseinformasjon (navn, adresse, alder, kjønn etc.) og nettverksinformasjon (mobiloperatør etc.) med i API kallet til våre kunder. NB: Må aktiveres per tjeneste, egne priser gjelder.

SMPP Gateway

SMPP er en av få standardiserte SMS protokoller, det er nå støtte for å koble seg opp mot Puzzel (tidligere Intelecoms avdelinger for kontaktsenter og mobile tjenester) via 3.4 versjonen av SMPP.

MOGW – Støtte for batch oversendelse av innkommende SMS meldinger og leveranserapporter

Puzzel sin SMS platform støtter nå batch overføring av innkommende SMS meldinger og leveranserapporter. Noe som betyr at du som kunde kan velge mellom fem forskjellige protokoller for å motta innkommende meldinger til din løsning:

  • HTTP POST forespørsel med XML payload
  • HTTP POST forespørsel med JSON payload
  • HTTP GET forespørsel
  • SMTP (e-post)
  • SMPP (se ovenfor)

SMS plattformen vil prosessere innkommende meldinger og leveranserapporter fra mobiloperatørene og gruppere disse i «batcher» dersom mer enn en melding ankommer innenfor et gitt tidsrom.

Mulighet for å stoppe en batchutsendelse

Vi har innført en ny komponent i plattformen kalt «Gateway Management API». Dette grensesnittet er i sterk tilknytning til det vanlige SMS Gateway API’et og er en naturlig del av produktet. Formålet med dette grensesnittet er at kundene kan gjøre kall mot dette for å stoppe utsendelser, hente ut status på gitte meldinger etc. I første versjon er det kun implementert støtte for at en kunde kan stoppe en utsendelse som pågår eller ikke er startet enda. Kommende funksjonalitet er å kunne sette på pause, hente ut antall i kø med mer.

Støtte for GAS for Telenor kontantkort kunder

I dagens løsning blir GAS-meldinger til Telenors kontantkort-kunder avvist. Ved å aktivere denne funksjonaliteten, tillater man at GAS-meldinger kan sendes til Telenors kontantkortkunder. Vær dog oppmerksom på at man får lavere utbetaling på meldinger til Telenors kontantkortkunder.

Ny versjon av HTTP(S) Get grensesnittet

Når vi våren 2013 lanserte ny SMS plattform så valgte vi å la HTTP GET grensesnittet forbli i V4 (gammel) versjon og ikke lage et nytt API. Dette førte til en god del forvirring i dokumentasjonen og det faktum at ny funksjonalitet i SMS plattformen ikke var tilgjengelig via denne protokollen. I denne releasen lanserte vi et nytt tilpasset HTTP GET grensesnitt som løser disse utfordringene.

Vi jobber også med en ny versjon for å støtte endringer i forbindelse med mPayment. Denne lanseres 31.3.

Du liker kanskje også…