SMS Web Portal

SMS Web Portal fra Puzzel

For kunder som ikke har behov for integrasjonsløsninger for SMS formidling, eller rett og slett ønsker ferdige produkter klar til bruk umiddelbart, tilbyr Puzzel en webbaserte SMS Portal.

  • SMS Campaign – Verktøy for masseutsendelser – inkluderer mulighet for å hente inn respons.
  • SMS Messenger – Toveis kommunikasjon for enkeltmottakere og grupper.
  • SMS Inbox – Innboks med opplysningssøk på innkommende meldinger. Man kan også svare på meldinger
  • SMS Statistikk – Trafikkrapporter, fakturagrunnlag, Trendrapporter og dashboard
  • SMS Loggsøk – Tilgang til loggsøk i SMS tjenestene til din bedrift.

Hvorfor velge mellom Basis, medium og proff pakke? Bestiller du SMS løsning hos oss, får du full pakke med en gang!

SMS Web PortalSMS Web Portal