SMS Survey

Spørreundersøkelser via SMS med Puzzel

Ved å automatisere spørreundersøkelse på SMS direkte etter at kunde har avsluttet samtale får bedriften fersk informasjon om hvor fornøyd kundene er. Puzzel SMS survey kan også benyttes til manuell utsendelse fra opplastet liste utenom callcenter.

Hvorfor?

  • Innføring av kundetilfredshetsmåling og synliggjøring av resultatene internt, kan påvirke en organisasjon kraftig. Ansatte fokuserer på viktigheten av å imøtekomme kundens forventning.
  • Forhindre churn og negativ omtale i sosiale medier. I motsetning til tidligere, akkumuleres negativ omtale og blir søkbar i søkemotorer på internett.

Hvordan?

  • Ved endt samtale med kundekonsulent mottar kunde en SMS.
  • Kunde blir bedt om å sette en score fra 1 til 6 eller 0 til 10 for hvordan vedkommende opplevde kundebehandlingen
  • Kunden skriver kun tall. Kodeord er ikke nødvendig.
  • Når meldingen er mottatt, mottar kunden en takkemelding.
  • Kan og sende oppfølgingsmelding før takkemeling, definert pr. score kunden gir. Unik oppfølgingsmelding for hver score.
  • Varsling til e-post eller URL definert pr. score. Teamledere/ winback team får umiddelbart beskjed dersom en kunde har gitt lav score og kan derfor følge opp misfornøyde kunder med en gang.
  • Løsningen kan også benyttes til manuell utsendelse fra opplastet liste utenom callcenter.

SMS Survey