Grensesnitt for sending og mottak av SMS meldinger via Internett

Puzzel SMS Gateway er et grensesnitt for sending og mottak av SMS meldinger via Internett. Dette betyr at din bedrift ved bruk av SMS Gateway enkelt kan integrere SMS løsninger i egne systemer. Vi er direkte integrert mot alle operatører i Norge og med flere kanaler for utsendelse av meldinger til utenlandske mottakere.

Muligheter med Puzzel SMS Gateway:

Via Puzzel SMS Gateway kan du sende og motta SMS/MMS meldinger via forskjellige protokoller:

De fleste av de nevnte grensesnittene tillater at man kan sende en eller flere meldinger samtidig med ulike mottakere, innhold og pris.

For mer detaljer rundt integrasjon se her eller våre Github sider for ferdige biblioteker og detaljert dokumentasjon.

SMS Gateway