SMS Gateway

Grensesnitt for sending og mottak av SMS meldinger via Internett

Puzzel SMS Gateway er et grensesnitt for sending og mottak av SMS meldinger via Internett. Dette betyr at din bedrift ved bruk av SMS Gateway enkelt kan integrere SMS løsninger i egne systemer. Vi er direkte integrert mot alle operatører i Norge og med flere kanaler for utsendelse av meldinger til utenlandske mottakere.

Muligheter med Puzzel SMS Gateway:

 • Sende meldinger fra og motta meldinger til ditt system
 • Masseutsendelser, med og uten angivelse av utsendelsestidpunkt
 • SMS betaling – Salg av innhold, varer og tjenester. Sluttbruker betaler via mobilregning
 • Tilgang til kundeportal for å hente ut statistikk og logg for dine tjenester
 • Dialog / subnummer – Med denne funksjonen er det mulig å for mottakere å kunne svare uten kodeord
 • Delt kortnummer – Tjenesten settes opp med et eller flere kodeord på et av våre delte kortnummer
 • Eget kortnummer – Vi drifter gjerne et eget fire eller femsifret kortnummer for deg. Vi sørger for alt av oppkobling / portering og du får egen tilgang til å konfigurere nye tjenester / kodeord.

Via Puzzel SMS Gateway kan du sende og motta SMS/MMS meldinger via forskjellige protokoller:

 • SOAP
 • REST / HTTP(S) POST med JSON, XML eller form-data.
 • HTTP(S) GET
 • SMTP (e-post)
 • SMPP
 • TCP Socket / XML

De fleste av de nevnte grensesnittene tillater at man kan sende en eller flere meldinger samtidig med ulike mottakere, innhold og pris.

For mer detaljer rundt integrasjon se her eller våre Github sider for ferdige biblioteker og detaljert dokumentasjon.

SMS Gateway