Innsamling

Med Intelecom Collect gjør du innsamlingen enklere for organisasjon og giver

Intelecom Collect – Digital Bøsse, er laget for å gjøre innsamling enkelt for både giver og organisasjon. Det opprettes en egen Digital Bøsse for innsamlingsaktiviteten. Gjennom et oversiktlig og intuitivt webgrensesnitt etablerer man enkelt en ny innsamlingsaktivitet. Man tilordner bilder, logoer, SMS kodeord, forfatter tekster og bestemmer giverbeløp. Maksimalt giverbeløp på telefonregning er 1000 kroner. Deretter bestemmer man om man vil dele kampanjen på sine egne websider, i sosiale media eller ved å promotere SMS kodeord. Ofte benyttes alle kanalene samtidig for best mulig effekt.

Videre kan man velge om giveren skal få anledning til å opprette sin egen Digitale Bøsse som tilknyttes innsamlingsaktiviteten. Giver kan slik promotere en Digital Bøsse i sitt sosiale nettverk, slik at det totale innsamlede beløp øker uten ekstra kostnad.

En bruker som skal gi et beløp i en Digital Bøsse gjør dette ved å sende et SMS kodeord, taste inn sitt mobilnummer eller ved å bruke kredittkort. Alle innsamlede midler går til innsamlers konto, uavhengig av om det blir gitt til hovedbøssen eller til en personlig Digital Bøsse.

Innsamlingen kan til enhver tid følges på Intelecom Collect. Her får man oversikt over hvor mye som er samlet inn, hvor i landet det er størst aktivitet og hvem som har samlet inn mest i sin Digitale Bøsse. I transaksjonsloggen får man full informasjon om giver, som navn, adresse, telefonnummer, giverbeløp, osv. Informasjonen kan eksporteres eller utveksles via API.

Intelecom tilbyr i tillegg til Digital Bøsse, også innsamling på 822 Innsamlingsnummer. Her kan man ved å ringe et telefonnummer gi et beløp. Tilgjengelige beløp er 100, 150, 200, 250 eller 300 kroner. På telefon er det mulighet for å gi noe direkte tilbake til brukeren, enten i form av et forhåndsinnspilt kulturelt innslag eller å gi bort en samtale med en profilert person, for å nevne noe.