Faddere og fastgivere

Vi har bred erfaring med rekruttering av fastgivere og faddere

Intelecom Collect – Fastgiver gjør at man enkelt kan starte rekruttering og innsamling fra nye fastgivere og faddere. Det opprettes en ny aktivitet for medlemmer via et oversiktlig og intuitivt webgrensesnitt. Man tilordner bilder, logoer, SMS kodeord, forfatter tekster og bestemmer giverbeløp. Maksimalt giverbeløp på telefonregning er 1000 kroner. Deretter bestemmer man hvor ofte og hvor mye man ønsker å belaste medlemmene i tjenesten. På valgt tidspunkt belastes alle medlemmene av aktiviteten med det valgte beløp. Alle pengene overføres videre til din organisasjons kontonummer.

Alle medlemmer registreres automatisk med navn og adresse. Medlemmet gis selv muligheten til å korrigere sine adresseopplysninger. Medlemsinformasjonen kan benyttes til å sende velkomstpakke o.l. via post, eller for eksport eller integrasjon med CRM system/leverandør. En flott visuell statistikk viser til enhver tid antall aktive medlemmer og hvor mye som er samlet inn.

Intelecom anbefaler Fastgiver for all rekruttering av nye fastgivere eller faddere selv om målet er at medlemmene skal være på avtalegiro. Prosessen med å inngå avtalegiro krever mye av brukeren og mange faller i fra. Ved å rekruttere via Fastgiver kan man sikre seg første innbetaling allerede i ved påmelding og at frafallet blir minimalt. Deretter kan målet være å konvertere medlemmet til en avtalegiro. Uansett vil man motta faste innbetalinger inntil medlemmet er konvertert.