Humanitære og Frivillige Organisasjoner

Et moderne verktøy for innsamling og rekruttering av givere

Puzzel har markedets kanskje mest moderne verktøy for innsamling, betaling, medlem- og faddertjenester via web, mobiltelefon og sosiale media. Vi har jobbet med innsamling og rekruttering i elektroniske kanaler i over 25 år. I en verden med stadig mer støy i media, og hvor alle slåss om forbrukers oppmerksomhet, er det viktig med en effektiv prosess for å rekruttere nye givere og medlemmer. Våre tjenester er laget for å møte brukeren når den er mest emosjonell og ønsker å støtte din organisasjon.