To blog overview
AI and Automation
2 min leestijd

Agent Assist: En AI-drevet medhjelper for kontaktsenteret.

Jeanine Desirée Lund
Marketing Executive

Bedrifter i dag står overfor utfordringen med å møte kundenes forventninger om automatisering, samtidig som de sikrer en god kundeopplevelse. Løsningen er å finne balansen mellom teknologi og menneskelig støtte, og forbedre opplevelsen for kundeservicemedarbeidere. Vår Agent Assist er en intelligent AI-drevet løsning som hjelper agenter med å gi eksepsjonell kundeservice samtidig som de drar nytte av automatiserte løsninger.

Utnytt kreftene til samtalebasert AI

Agent Assist benytter avansert samtalebasert AI-teknologi for å forbedre interaksjonen mellom kundeservicerådgivere og kunder. Ved hjelp av Natural Language Understanding (NLU) tolker verktøyet kundehenvendelser og henter ut informasjon for å kunne gi relevante svar. NLU-algoritmen muliggjør forståelse av kundens hensikt bak forespørselen, identifisering av nøkkelinformasjon, samt valg av riktig respons eller handling. Denne funksjonen gjør det mulig for agenter å levere rask og effektiv støtte, noe som forbedrer produktiviteten og kundetilfredsheten.

Integrasjon med Puzzels kunnskapsbase

Ved å integrere med Puzzels kunnskapsbase, gir Agent Assist umiddelbar tilgang til oppdatert informasjon. Dette eliminerer behovet for manuelle søk og sikrer at agentene har tilgang til pålitelig informasjon på få sekunder. Integrasjonen gjør at Agent Assist kan hente relevant informasjon og komme med svarforslag for å hjelpe agentene med å håndtere kundeforespørsler effektivt.

Gi anbefalinger basert på kontekst

En av styrkene til samtalebasert AI er dens evne til å gi anbefalinger basert på kontekst. Agent Assist analyserer den pågående samtalen mellom agenten og kunden og identifiserer relevante nøkkelord, og foreslår passende svar eller handlinger. Ved å tilby personlige anbefalinger, gjør Agent Assist det mulig for agenter å levere skreddersydd og empatisk service, som fremmer kundelojalitet og -tilfredshet.

Sentiment-analyse for bedre forståelse

Å forstå kundenes følelser er avgjørende for å levere god kundeservice. Agent Assist bruker en sentimentanalyse for å vurdere humøret til kundeinteraksjonen i sanntid. Ved å måle kundenes sentiment kan det hjelpe agenter med å tilpasse svarene sine for å matche kundenes humør. Dette bidrar til å unngå eventuelle negative situasjoner og sikre en positiv kundeopplevelse. Sentimentanalyse gir agenter muligheten til å gi personlig og emosjonelt intelligent støtte, og skape meningsfulle forbindelser med kunder.

Kontinuerlig læring for økt ytelse

Puzzels Agent Assist utnytter maskinlæringsteknikker for å kontinuerlig forbedre ytelsen over tid. Ved å lære av interaksjonene mellom agenter og kunder, fanger Agent Assist opp verdifull innsikt og mønstre. Den identifiserer vellykkede strategier, avgrenser anbefalingene og tilpasser seg endrede kundebehov og preferanser. Ved at verktøyet kontinuerlig utvikler seg, bidrar det til å optimalisere ytelsen og sikre agentene tilgang til de mest effektive verktøyene for å levere eksepsjonell kundeservice.

Raskt installasjon og integrasjon med eksisterende chatbot

Puzzel Agent Assist integreres enkelt med Puzzel Smart Chatbot eller deres eksisterende chatbot, og utnytter dens eksisterende data. Ved å bruke dataene fra Puzzel Smart Chatbot, kan Agent Assist dra nytte av eksisterende kunnskap og ekspertise for å komme raskt i gang. Denne integrasjonen gir Agent Assist tilgang til informasjon, inkludert vanlige kundespørsmål og svar. Ved å utnytte disse treningsdataene kan Agent Assist gi nøyaktig og effektiv støtte fra starten, og redusere tiden for innledende opplæring. Integrasjonen mellom Agent Assist og Puzzel Smart Chatbot (eventuelt en tredjeparts chatbot) muliggjør sømløst samarbeid, optimalisering av ytelse og forbedrede kundeopplevelser.

Fordelene med Agent Assist

Implementering av Agent Assist gir kontaktsentre mange fordeler, inkludert forbedret effektivitet, konsistens i svar og støtte for flerspråklige kontaktsentre. Agent Assist øker effektiviteten ved å gi sanntidsforslag og tilgang til en kunnskapsbase. Dette gir agenter muligheten til å håndtere kundeforespørsler raskere, redusere responstiden og øke produktiviteten. I tillegg sikrer Agent Assist konsistente svar ved å tilby standardisert informasjon og ferdiglagde svar, noe som reduserer risikoen for feilaktig informasjon og forbedrer kundeopplevelsen.

Agent Assist er også ideelt for flerspråklige kontaktsentre da det forstår og genererer tekst på flere språk, som gir nøyaktig og pålitelig kundeservice på tvers av språkbarrierer.

Agent Assist gjør det mulig for kontaktsentre å tilby tilpassede kundeopplevelser i stor skala. Ved å analysere kundedata og preferanser skreddersyr Agent Assist anbefalinger og svar for å møte individuelle behov. Denne personlige tilnærmingen øker kundetilfredsheten og fremmer langsiktig lojalitet.

Kontakt oss eller book en uforpliktende demo for å lære mer om Puzzel Agent Assist

Hold deg oppdatert på det siste innen kundeengasjement