1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Pressmeddelanden
  5. Puzzel introducerar förbättrad chatt och effektiv hantering av utgående samtal för kontaktcenter

Pressmeddelanden

Puzzel introducerar förbättrad chatt och effektiv hantering av utgående samtal för kontaktcenter

Senaste versionen av Connect, en molnbaserad kontaktcenterlösning från Puzzel (tidigare Intelecom) har ett helt nytt gränssnitt för chatt – med en modern layout som underlättar kommunikationen för både agenter i kontaktcentret och dess kunder. Den nya lösningen har dessutom en förbättrad hantering av utgående samtal (sk ”dialer”) och en effektivare lösning för en mix av utgående och inkommande samtal (sk ”call blending”).

Nu presenterar Puzzel (tidigare Intelecom) leverantör av molnbaserade kommunikationslösningar till kontaktcenter, en uppdaterad version av Connect. Den senaste versionen förbättrar den totala chattupplevelsen med en uppdaterad layout – som är lättare att hitta i och har ett modernare uttryck. Dessutom elimineras behovet för att köpa en separat chattlösning, då den är helt integrerad med den övriga kontaktcenterplattformen för att öka agenternas produktivitet. Agenter kan bekvämt hantera upp till åtta chattärenden samtidigt. I tillägg kan chatten hanteras av den mest kvalificerade inloggade agenten via inbyggda intelligenta routingfunktioner.

– Undersökningar visar att chatt kommer att bli allt vanligare i framtida kundhantering, säger Marlene Häggström, marknads- och kommunikationschef på Puzzel i Sverige. De flesta konsumenter som har använt denna kanal vid olika typer av kundservicefrågor är mycket nöjda med hur deras frågor har hanterats. Den senaste versionen av Puzzel Connect svarar direkt till kundernas efterfrågan genom att erbjuda en förbättrad och helt integrerad chattlösning som hjälper ansvariga för kontaktcentret att maximera potentialen av kanalen och att framtidssäkra sin verksamhet.

Puzzel har också infört en mer effektiv lösning för utgående samtalskampanjer som gör det möjligt att blanda hanteringen av inkommande och utgående samtal via ett nytt gränssnitt i administrationsportalen i Puzzel Connect. Agenter kan därmed på ett enkelt sätt schemalägga utgående samtal samt boka om vid behov. Om en kund inte är tillgänglig för ett samtal, kan hen märkas och planeras in för en återuppringning av samma agent vid en senare tidpunkt. Vid den tiden blir agenten notifierad och om han inte är tillgänglig skickas ärendet till en annan agent med rätt kompetens för att slutföra återuppringningen. Tekniken i Puzzel Connect innebär att samtal kan prioriteras på olika sätt, till exempel kan inkommande samtal hanteras först och hela in- och utgående kampanjen kan kontinuerligt uppdateras i realtid.

Om Puzzels Molnbaserade kontaktcenterlösning

Puzzels flerkanalig molnbaserad kontaktcenterlösning. Dess omfattande funktionalitet finns i modulform vilket innebär att kunder kan välja de verktyg som är relevanta för deras verksamhet. Molnteknik och öppna API:er möjliggör enkel integration med tredjepartsapplikationer och vidare säkrar CCaaS ramverket (Contact-Center-as-a-service) att kunder betalar för faktisk användning och slipper investerings- och underhållskostnader.

För mer information besök www.intelecom.se eller kontakta:

Marlene Häggström
Marknads- och kommunikationschef
Puzzel AB
T: +46 (0) 738 523 403
E: marlene.haggstrom@puzzel.com

Om Puzzel

Puzzel AS (tidigare Intelecom Group AS) är en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar till kontaktcenter. Företaget startade 1998 i Norge, där koncernen fortfarande har sitt huvudkontor. Idag består organisationen av 220 medarbetare som sitter utspridda i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien. Inom verksamheten finns ett tydligt fokus på innovation och företaget jobbar ständigt med teknik- och produktutveckling. Puzzel AS levererar i dagsläget kontaktcenter- och telefonistapplikationer till ca 2000 kunder och de totala intäkterna överstiger 500 MSEK.

För mer information se: www.puzzel.se

You might also like…