1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Events och webinars
  5. Webinarium: Ticketing

Event

Webinarium: Ticketing

Välkommen på webinarium

I samband med spridningen av det nya coronaviruset Conv-19 vidtar Puzzel nödvändiga försiktighetsåtgärder. Vi vill skydda våra kunder och våra egna anställda och har därför beslutat att ändra seminariet till ett onlinewebinarium.

Datum: Fredag 3:e April 2020
Tid: 08:30 – 09:30

Här kan du komma åt webbseminariet

Puzzel köpte i höstas företaget Logicalware för att stärka sina epost-automatisering och ärendehantering. Logicalware är nu helt integrerat i Puzzel och benämns ”Ticketing” i vår produktportfölj. Vi vill därför bjuda in dig till ett frukostseminarium för att visa hur Ticketing kan hjälpa dig och era agenter att effektivisera sitt arbetssätt och förenkla sin vardag.

Agenter kan med denna tjänst få en professionell och bättre översikt av alla ärenden och en mer effektiv och automatiserad kundservice.
Låt era slutkunder få veta att deras ärende har mottagits och att ärendet behandlas inom bestämda servicenivåer.

Om du har några frågor angående registrering, kontakta robert.jansson@puzzel.com