1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Blogg
  5. Skapa fantastiska kundupplevelser med SMS

From the blog

Skapa fantastiska kundupplevelser med SMS

Med SMS kan du erbjuda enkel, tydlig och effektiv kommunikation. Det uppskattar dina kunder.

“Alla har SMS. Användaren behöver inte ha en app installerad på sin telefon i förväg”, säger Harald Bakken, produktchef på Puzzel.
Det är en enkel kommunikationsmetod som är lättillgänglig för mottagaren och i stort sett alla mobiltelefoner ger användaren en tydlig signal när det kommer ett nytt SMS.
Chansen är därför stor att meddelandet läses direkt och att du får ett snabbt svar om du ber om det. SMS:en levereras inom fem sekunder och öppnas inom 90 sekunder.

SMS innebär effektiv kommunikation

Med en SMS-lösning är meddelandet ofta enkelt, tydligt och direkt från avsändaren.

“Det betyder att det är lika enkelt att svara. På så vis blir kundhanteringen effektivare än i andra kanaler, vilket leder till nöjdare slutanvändare och besparingar i resursanvändningen.”
98 % av SMS-mottagarna läser meddelandet inom några minuter. Med en SMS-lösning kan ditt företag därför få en unik möjlighet att kommunicera med kunderna, oavsett om det sker genom massutskick, manuella eller automatiserade SMS-meddelanden.

“SMS är lämpligt för alla målgrupper. Särskilt yngre generationer föredrar att kunna skicka ett sms i stället för att ringa kundtjänst.”
Harald Bakken anser att det finns många bra skäl till varför företag bör använda mer SMS för att kommunicera med sina kunder i kontaktcentret:

“Ett enkelt SMS kan ofta leda kunderna i rätt riktning, oavsett om det gäller köp eller information. SMS:et kan till exempel hänvisa användare till företagets webbplats så att de kan hitta svar på egen hand, i stället för att prata med en agent eller behöva stå i kö.”

Skicka och ta emot SMS i kontaktcentret

Puzzels SMS-plattform är en enkel lösning som ger ditt företag stora möjligheter. SMS-tjänsterna levereras via vårt API, Puzzel SMS Gateway, och kan integreras i Puzzels kontaktcenterlösning samt Puzzel Ticketing. Det innebär att du kan samla all SMS-kommunikation på samma ställe som dina övriga kanaler.
Puzzel erbjuder inkommande och utgående SMS, och både automatiska och manuella utskick. Du kan göra massutskick, skicka akuta meddelanden eller betalningspåminnelser. Med Puzzels SMS-plattform kan kunderna skicka SMS till ditt företag.

Harald Bakken förklarar: “Puzzels lösningar säkerställer att alla SMS tas emot och besvaras personligt enligt en fastställd servicenivå. SMS-tjänsten kan också anslutas till vår Bot Gateway för automatisk eller hybrid behandling av SMS-förfrågningar.”

SMS ger ett positivt slutintryck

SMS kan till exempel användas för att mäta kundnöjdheten och fånga upp vilka kunder som är mest missnöjda.
“Missnöjda kunder vänder sig i allt större utsträckning till sociala medier när de har negativa erfarenheter av kundtjänsten. Den negativa publiciteten blir sedan tillgänglig i sökmotorer och visas för andra som vill ta reda på mer om företaget”, säger Harald Bakken.
Puzzel har lösningar som baserat på poäng från SMS-undersökningar om kundnöjdhet via ett WinBackteam kan ringa upp de mest missnöjda kunderna automatiskt.

“På så sätt kan SMS bidra till att säkerställa att alla får ett positivt slutintryck av ditt företag.”

Boka en demo här för att lära dig mer om hur du kan leverera bättre kundupplevelser med SMS som kommunikationskanal.

You might also like…