SMS API Integrasjon

Integrasjon mot Puzzels SMS API

For deg som utvikler ønsker vi å gjøre vårt ytterste for at en integrasjon mot våre SMS API går mest mulig smertefritt. Våre Github sider har detaljerte API beskrivelser, kodeeksempler og ferdige biblioteker for bl.a. Java, .NET, Python, Node.js, Go og PHP.

Integrasjon mot Puzzel SMS Gateway for utsendelse av SMS kan gjøres via følgende protokoller:

  • REST (XML, JSON eller web form) (HTTP/HTTPS POST)
  • HTTP GET (HTTP/HTTPS)
  • SOAP Webservices (HTTP/HTTPS)
  • SMTP (e-post)
  • SMPP
  • TCP Socket (XML)

Grensesnittet vil gi et umiddelbart svar (synkront) ved en utsendelse med statuskoder knyttet til mottak av meldingene i leverandørens plattform og en unik referanse til hver melding. Leveranserapporter, altså bekreftelse fra mobiloperatør på om meldingen er levert mobiltelefon eller ikke, vil komme asynkront som beskrevet under.

For å motta leveransestatuser / kvitteringsmeldinger samnt innkommende SMS (valgfritt), tilbys API som støtter følgende protokoller:

  • HTTP GET
  • HTTP POST (XML eller JSON)
  • SMTP
  • SMPP

Mottak av leveranserapporter / kvitteringsmeldinger samt innkommende meldinger forutsetter at kunden har et endepunkt på sin side som kan motta på en av de nevnte protokollene.

Kontakt oss om du har spørsmål knyttet til integrasjoner mot våre SMS API >