Velkommen til Support

Vi arbeider stadig med å forbedre vår support. Derfor vil vi i en periode ha to innganger til vårt supportsenter. Vennligst velg en av inngangene under dersom du ønsker å ta kontakt med vårt support team.

Support for Puzzel kontaktsenter

Gå hit for support henvendelser som gjelder ditt kontaktsenter

Support for SMS og betalingsløsninger

Gå hit for alle support henvendelser som gjelder SMS og betalingsløsninger

SMS Loggsøk

Har du spørsmål om SMS mobilregning som du har mottatt fra oss?