1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Events och webinars
  5. Låt dina serviceagenter arbeta mer effektivt med Puzzel ID

Webinar

Låt dina serviceagenter arbeta mer effektivt med Puzzel ID

Puzzel-ekosystemet växer ständigt och ger ditt kontaktcenter fler verktyg för att leverera bra kundupplevelser. I takt med att våra produkter utvecklas ökar även agenternas behov av att snabbt växla mellan olika system:

Idag kräver otroliga 96% av kontaktcenter att agenter navigerar mellan flera skärmar och applikationer, varav 40% hanterar fyra eller fler samtidigt1.

Puzzel ID är en lösning för inloggning och behörighetskontroll som fungerar över alla Puzzel-applikationer. Vi kommer att visa hur Puzzel ID förenklar inloggningen, ökar användarnas flexibilitet när de växlar mellan applikationer och förbättrar hanteringen av identiteter.

Du kommer att få se på plats hur Puzzel ID minskar tiden och ansträngningen för att komma åt dina viktiga verktyg för kontaktcenter och förbättrar användarupplevelsen för dina Puzzel-applikationer.

Agenda:

  • Introduktion till Puzzel ID
  • Fördelarna med Puzzel ID för företag
  • Effektivisera för serviceagenterna med Puzzel ID
  • Puzzel ID demonstration  

[1] https://www.contactbabel.com/the-uk-contact-centre-decision-makers-guide/

Talare

Thomas Rødseth

CTO at Puzzel

Alberta Bosco

Product Marketing Director at Puzzel

Anmäl dig här