Säkerhet

Säkerhet och kvalitet är av största vikt för oss

Vi på Puzzel gör vi vårt yttersta för att säkerställa kvalitet och informationssäkerhet i allt vi gör. Vi värdesätter tillit och lojalitet och är övertygade om att dessa element gör det möjligt för oss att leverera uppdateradetjänster av högsta kvalitet till alla våra kunder.

Puzzel är ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 27001. Vi har också investerat i system och rutiner så att vi är certifierade enligt PCI DSS för kreditkort.

ISO 9001 – Kvalitetsledning
ISO 9001 anger krav på kvalitetsledningssystem. Detta är den mest erkända standarden för kvalitetsledningssystem och vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt denna standard. Det innebär att vi alltid kan leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas och myndigheternas krav.

ISO 27001 – Hantering av informationssäkerhet
ISO 27001 är en uppsättning standarder som anger hur data ska skyddas. ISO 27001 är den mest kända informationssäkerhetsstandarden och ligger till grund för de flesta nationella och branschspecifika standarder. Det kräver att man har ett fungerande system för informationssäkerhet. Användare av Puzzel kan vara säkra på att kvalitet, säkerhet och service- och produktstabilitet skyddas på bästa möjliga sätt.

För mer information, kontakta vårt Trust Center >

certification-logo-iso-9001