1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. White Papers
  5. Securing your Contact Center

White paper

Securing your Contact Center

Säkerhetshotet har ökat under coronapandemin.

Många organisationer var inte förberedda på distansarbete när avstängningar tillkännagavs 2020 och var tvungna att implementera snabba lösningar för att göra det möjligt för deras personal att arbeta hemifrån. Detta har lett till en ökning av it-brottslighet och dataintrång, vilket kan få allvarliga konsekvenser för företag, anställda och kunder.

Kontaktcenters är de främsta målen för cyberbrottslingar på grund av den höga volymen kunddata som överförs varje dag. Så hur kan du öka säkerheten, upprätthålla dataskyddet och skydda dina anställda från bedrägerier under dessa exceptionella tider? Detta white paper kommer att förklara de olika typer av data som ett kontaktcenter vanligtvis hanterar och hur dessa kan skyddas.

Detta white paper är på engelska.

You might also like…