1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Pressmeddelanden
  5. Puzzel levererar kontaktcenterlösning till SATS ELIXIA i Sverige, Norge och Finland

Pressmeddelanden

Puzzel levererar kontaktcenterlösning till SATS ELIXIA i Sverige, Norge och Finland

Health and Fitness Nordic (HFN), en av Nordens största träningskoncerner och i Sverige mer känt som SATS, har undertecknat ett samarbetsavtal med Puzzel (tidigare Intelecom) i Sverige, Norge och Finland. Målet är att kunna samordna all kommunikation och sköta såväl inkommande som utgående ärenden på ett effektivt sätt. Därför går företaget nu från en lokal lösning till en ny, flexibel och helt molnbaserad plattform med Puzzels kontaktcenterlösning.

Health and Fitness Nordic, norra Europas ledande träningskoncern, effektiviserar kundservicen i bolagen SATS ELIXIA, SAFE Education och Fresh Fitness i Sverige, Norge och Finland genom att implementera en ny telefonilösning för inkommande och utgående trafik med Puzzels flexibla kontaktcenterlösning. Puzzel, tidigare känd som Intelecom, är en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar för kontaktcenter, och kommer att förse SATS med en helhetslösning för Norden. Såväl IT, sälj, kundtjänst, säkerhet, lön, ekonomi, utbildning och de 165 träningscenteranläggningarna i Norden kommer att använda sig av kommunikationslösningen. Syftet med den nya tjänsten är bland annat att kunna fördela de inkommande ärendena samt utgående trafik mellan de 350 medarbetarna för att enkelt kunna hantera trafik och statistiskt kunna följa kundkontakterna för att nå bästa möjliga kundnöjdhet. I Sverige, Finland och Norge är man igång med lösningen på flera avdelningar och effektiviteten av användandet av den nya lösningen har infunnit sig från dag ett.

– När vi bestämde oss för att byta vår gamla växel ville vi inte investera i ett nytt eget system då vi på SATS ELIXIA IT inte längre har någon egen lokal serverdrift. Vi sökte efter en leverantör som kunde erbjuda telefoni som tjänst då en del av vår IT-strategi är att använda oss av leverantörer som erbjuder molnbaserade tjänster. Därför blev Puzzels molnbaserade kontaktcenterlösning ett enkelt val och ger oss verktygen att hantera all trafik mot våra medlemmar. Vi är nöjda och har enbart positiva erfarenheter av Puzzel, säger Peter Sandström, Nordic Infrastructure System Manager på SATS ELIXIA, och fortsätter:

– Puzzels tjänst är en komplett kommunikationslösning och företaget har suveränt supportstöd lokalt vilket har underlättat övergången till de nya tjänsterna. Vi har nu för första gången överblick över våra kundkontakter och har all information om samtliga ärenden samlat på ett och samma ställe. Den rörlighet som våra medarbetare önskar löses även av Puzzel med dess ”free seating”.

Med den nya helhetslösningen styrs all kommunikation på ett effektivt sätt och flexibiliteten möjliggör att kundtjänst kan ta hand om inkommande samtal för att avlasta centren, medan centren i sin tur även kan hjälpa kundtjänsten. Det spelar ingen roll om agenten sitter på ett center eller på kundtjänst – med molnbaserade Connect uppnås en geografisk flexibilitet där agenten kan svara på samtal oavsett plats. Lösningen kommer att vara bred; förutom inkommande telefoni kommer säljstyrkan även att få en förbättrad hantering av utgående samtal med en så kallad ”dialer”. SATS ELIXIA kommer även att använda sig av funktioner som callback, ärenderegistrering, inspelning av samtal, medlyssning och CRM-integration till Microsoft Dynamics för att förenkla och effektivisera kundhanteringen. Utöver det blir SATS också pilotkund på en ny softphonelösning från Puzzel.

– Det är väldigt roligt att få leverera en helhetslösning till SATS då de verkligen är i framkant vad gäller molntänk, krav på flexibilitet och integrerade CRM-lösningar i flera länder. De har haft höga krav hela tiden och vi är mycket stolta och glada för förtroendet, säger Marlene Häggström, marknads- och kommunikationsansvarig på Puzzel.

För mer information besök www.puzzel.se eller kontakta:

Marlene Häggström
Marknads- och kommunikationsansvarig
Puzzel AB
T: +46 738 523 403
E: marlene.haggstrom@puzzel.com

Peter Sandström
Nordic Infrastructure System Manager
SATS Sverige
T: +46733732442
E: peter.sandstrom@sats.se

Om Puzzel

Puzzel, tidigare känd som Intelecom, är en av Europas ledande leverantörer av kontaktcenterlösningar och är med över 17 års erfarenhet en av de första i världen att utveckla en molnbaserad kontaktcenterlösning. Företaget startade 1998 i Norge, där koncernen fortfarande har sitt huvudkontor. Idag består organisationen av 220 medarbetare som sitter i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien. Inom verksamheten finns ett tydligt fokus på innovation och företaget jobbar ständigt med teknik- och produktutveckling och är positionerade som utmanare i Gartner Magic Quadrant för molnbaserade kontaktcenterlösningar i Västeuropa.

Puzzels kontaktcenterlösning är mycket flexibel och skalbar och integrerar sömlöst med en mängd andra applikationer och är en av få kontaktcenterlösningar som är sant flerkanalig. Agenter kan hantera ärenden på telefon, e-post, chatt, sociala medier och SMS i samma användargränssnitt. För mer information se: www.puzzel.se

Om Health & Fitness Nordic (HFN)

Health and Fitness Nordic (HFN), blev Nordens största träningskoncern när träningskedjorna 2014 slog samman till SATS ELIXIA. I Sverige verkar företaget under varumärket SATS och i Norge som SATS ELIXIA. SATS ELIXIA ingår i Health & Fitness Nordic som ägs av Altor och TryghedsGruppen. Kontaktcenterlösningen från Puzzel används även av SAFE Education och Fresh Fitness i HFNs företagsportfölj.

SATS Sverige har köpt lösningen med Telenor som återförsäljare och i övriga länder har Health & Fitness direkt avtals part med Puzzel. HFN har omkring 200 träningscenter i Norden, 8 000 medarbetare, cirka 515 000 medlemmar och en omsättning på cirka 3 miljarder NOK.

För mer information se: www.healthfitnessnordic.com

You might also like…