1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Pressmeddelanden
  5. Jernhusen i avtal med Puzzel – flyttar upp säkerhets- och driftcentral i molnet

Pressmeddelanden

Jernhusen i avtal med Puzzel – flyttar upp säkerhets- och driftcentral i molnet

Agenterna på Jernhusens säkerhets- och driftcentral, H24, måste vara tillgängliga dygnet runt. De tar emot akuta samtal som rör krisledning och säkerhetsfrågor såväl som kundserviceärenden och felanmälningar rörande bolagets fastigheter. För att säkerställa tillgängligheten och kvalitén samt att möjliggöra en mer flexibel verksamhet har Jernhusen beslutat att flytta telefonin till molnet. Leverantörsvalet föll på Puzzel (tidigare Intelecom) och den molnbaserade kontaktcenter- och telefonistapplikationen Connect.

För Jernhusens säkerhets- och driftcentral, H24 , är tillgängligheten a och o. Fastighetsbolaget, som äger, utvecklar och förvaltar stationer, stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler längs järnvägen, har därför valt att ta hjälp av tjänster i molnet. Genom ett treårigt samarbetsavtal med Puzzel, en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar för kontaktcenter, har bolaget gått över till den flerkanaliga molntjänsten Connect.

– Jernhusens uppgift är att bidra till ökat kollektivt resande och att underlätta vardagen för såväl yrkesverksamma som resenärer utmed Sveriges järnväg, säger Markus Sedenberg, ansvarig för H24 . Det innebär att vi måste vara flexibla och telefonin får aldrig ligga nere. Med Puzzels molnbaserade lösning ökar vi redundansen och vi kan besvara samtal oberoende av geografisk plats och oavsett om agenterna använder fast eller mobil telefoni. Det integrerade statistikverktyget hjälper oss att kvalitetssäkra verksamheten och genom att kartlägga ärendenas karaktär kan flaskhalsar inom organisationen upptäckas i tid. Puzzel har verkligen varit lyhörda och haft god förståelse för våra specifika behov – dessutom ligger lösningen konkurrensmässigt bra till i pris.

För mer information besök www.puzzel.se eller kontakta:

Anders Sonefors
Försäljningschef
Puzzel AB
T: +46 (0) 738 523 404
E: anders.sonefors@puzzel.com

Marlene Häggström
Marknads- och partneransvarig
Puzzel AB
T: +46 (0) 738 523 403
E: marlene.haggstrom@puzzel.com

Om Puzzel

Puzzel AS (tidigare känd som Intelecom Group AS) är en av Europas ledande leverantörer av molnbaserade kommunikationslösningar till kontaktcenter. Företaget startade 1998 i Norge, där koncernen fortfarande har sitt huvudkontor. Idag består organisationen av 240 medarbetare som sitter utspridda i Norge, Sverige, Danmark och Storbritannien. Inom verksamheten finns ett tydligt fokus på innovation och 70 procent av medarbetarna jobbar ständigt med teknik- och produktutveckling. Puzzel AS levererar i dagsläget kontaktcenter- och telefonistapplikationer till 2000 kunder och de totala intäkterna överstiger 500 MSEK.

För mer information se: www.puzzel.se

You might also like…