SMS Survey

Undersökningar via SMS med Puzzel

Genom att automatisera en undersökning via SMS direkt efter att kunden har avslutat samtalet får verksamheten uppdaterad information om hur nöjda kunderna är. Puzzels SMS Survey kan även användas för manuella utskick från uppladdade listor utanför kontaktcentret.

Varför?

  • Införandet av kundnöjdhetsmätningar och synliggörandet av resultaten internt kan ha stor påverkan på en organisation. Personalen fokuserar på att möta kundernas förväntningar på bästa sätt.
  • Förhindra churn och dålig publicitet i sociala medier. Till skillnad från förr i tiden ackumuleras numera negativ publicitet och blir sökbart på Internet.

Hur?

  • Efter samtalet med kundkonsulten får kunden ett SMS.
  • Kunden uppmanas att sätta en poäng 1-6 eller 0-10 för hur hen upplevde kundbehandlingen.
  • Kunden anger bara siffror. Lösenord krävs inte.
  • När meddelandet har tagits emot kommer kunden att få ett tackmeddelande.

Det är också möjligt att skicka ett uppföljningsmeddelande baserat på den poäng kunden ger innan tackmeddelandet. Varje poäng har sitt eget unika uppföljningsmeddelande.

Meddelande till e-post eller URL definieras utifrån poäng. Teamleader eller win back-teamet får omedelbart information om en kund har gett lågt betyg och kan därför omedelbart följa upp missnöjda kunder.

Lösningen kan även användas för manuella utskick från uppladdade listor utanför kontaktcentret.