SMS API Integration

Integration med Puzzel SMS API

För dig som utvecklare vill vi säkerställa att integration med vårt SMS API är så smidigt som möjligt. Våra github-sidor har detaljerade API-beskrivningar, kodexempel och färdiga bibliotek för bland annat Java, .NET, Python, Node.js, Go och PHP.

Integration med Puzzel SMS Gateway för att skicka SMS kan göras via följande protokoll:

  • REST (XML, JSON eller web form) (HTTP/HTTPS POST)
  • HTTP GET (HTTP/HTTPS)
  • SOAP Webservices (HTTP/HTTPS)
  • SMTP (e-post)
  • SMPP
  • TCP Socket (XML)

Gränssnittet ger ett svar omedelbart (synkront) vid ett utskick med statuskoder kopplat till mottagandet av meddelandena i leverantörens plattform och en unik referens till varje meddelande. Leveransrapporter, dvs. bekräftelser från mobiloperatören på om meddelandet levererats till mobiltelefonen eller inte, kommer asynkront som beskrivs nedan.

För att få leveransstatus/kvitteringsmeddelanden samt inkommande SMS (tillval), erbjuds API som stöder följande protokoll:

  • HTTP GET
  • HTTP POST (XML eller JSON)
  • SMTP
  • SMPP

Mottagande av leveransrapporter/kvitteringsmeddelanden och inkommande textmeddelanden kräver att kunden har en slutpunkt på sin sida som kan ta emot på ett av de ovan nämnda protokollen.