Workforce Management

Bemanningsplanering med Puzzel

Allteftersom kontaktcenter utvecklas till att bli strategiska affärsenheter finns det ett behov av att hitta en balans mellan att minska kostnaderna och öka kund- och agentnöjdheten. Puzzels molnbaserade flerkanaliga bemanningsplanering (workforce management) är utvecklat av Verint och är utformad till att hjälpa organisationer få en översikt över hela företaget när det gäller det arbete de utför, både när det gäller människor och processer.

Puzzels partnerskap med Verint betyder att företag av alla storlekar nu kan dra nytta av en helt integrerad WFM-lösning.

Puzzel WFM är perfekt för företag som finns på flera platser eftersom användarna enkelt loggar in var som helst, nationellt eller internationellt, via Puzzels säkra portal. Dessutom kan nya användare och platser läggas till vilket gör bemanningsplaneringen mycket snabb att skalera.

Puzzels bemanningsplanering åtgärdar och utnyttjar individuella talanger och preferenser och justerar deras färdigheter och kunskaper med affärsmål och kundbehov för att skapa optimala personalscheman. Som ett resultat minskar risken med för många medarbetare på en gång, övertiden minimeras och anställda får scheman de föredrar. Dessutom automatiserar Puzzel WFM rutinmässiga administrativa uppgifter, vilket ger administratörer mer tid att handleda agenter.

Puzzel WFM kan hjälpa organisationer att minska personalkostnader för att kunna möta efterfrågan, öka företagets tillväxt och operationella förmågor, samt förbättra de anställdas effektivitet och uthållighet.

Fördelar med Puzzel Workforce Management

  • Ger fullständig skalbarhet, flexibilitet och säkerhet
  • Det är den perfekta lösningen för företag med flera kontor eftersom användare får åtkomst via en webbaserad portal
  • Gör det möjligt för organisationer att använda prestandainformation till att uppnå effektivitet, uppfylla servicenivåavtal och nå företagsmål
  • Ger exakta prognoser på den dagliga och långsiktiga arbetsbelastningen, med förmågan att spåra dagstrender som skiljer sig från prognoser och snabbt vidta åtgärder
  • Skapar optimala scheman för att konsekvent och kostnadseffektivt upprätthålla servicenivåer samtidigt som hänsyn tas till de anställdas kunskaper, färdigheter och egenskaper
  • Förverkligar fördelarna med en virtuell arbetskraft, med möjlighet att samla resurser i olika funktionsområden
  • Övervakar att anställda följer scheman och klarar enkelt av att hantera undantag för telefon- och skrivbordsverksamhet från en enda skärm
  • Maximerar resurserna, förvaltar förmågor och identifierar kunskapsluckor för att säkerställa optimal produktivitet inom kontaktcentret
  • Styr molnkontaktcentret strategiskt med tydlig och fullständig överblick över alla aktiviteter, dygnet runt och i realtid.