Puzzel Ticketing

Ticketing – en tilläggsmodul för ärendehantering

Många företag har en CRM-strategi som innehåller kontaktcenter och genom CRM-integrationer kan man då få en 360-graders översikt över alla kundförfrågningar.

Företag som inte använder CRM på ett sådant sätt kan använda en ticketinglösning för ärendehantering och därmed få en motsvarande översikt. Då får de en smidig lösning för att hålla reda på kunddialogen över tid, och för att tilldela ärendenummer till skriftliga förfrågningar.

Genom Puzzels kontaktcenterlösning kan alla inkommande förfrågningar styras och distribueras till lämplig kundtjänstmedarbetare. Lösningen erbjuder omfattande möjligheter när det gäller hur förfrågningar ska hanteras och köas. Detta ger kontaktcenterchefer full kontroll över kontaktcentrets nyckeltal (KPI).

Ticketing erbjuds i form av en tilläggsmodul som ger kontaktcenter en komplett verktygslåda för både administration av kontaktcenter och ärendehantering.

Puzzel Ticketing har flera funktioner, såsom

  • tilldelning av ärendenummer för inkommande samtal för enkel identifiering och hantering
  • automatiska svar baserat på sökord i inkommande e-post
  • fördefinierade svar så att kundtjänstmedarbetarna sparar tid
  • sammanslagning av ärendenummer som gäller samma sak, för att undvika dubbelarbete och förbättra kvaliteten på svaren