Kontaktcenterbetalningar

Säkra kontaktcenterbetalningar med Puzzel

Förbättra kundupplevelsen och effektivisera betalningsprocessen genom att erbjuda kunderna säkra betalningar i ditt kontaktcenter.  Under ett samtal kan agenterna ta emot betalning från en uppringare, via mobila banktjänster och kreditkort, eller skicka en begäran om betalning när samtalet avslutas så att den kan slutföras senare.  Allt detta kan åstadkommas utan att någon känslig betalningsinformation utbyts mellan kunden och agenten.

Vi bygger alla tillgängliga betalningskanaler i ett gränssnitt som är användarvänligt för både agenten och kunden. När agenten är online kan hen vägleda den som ringer för att försäkra att betalningen är korrekt ifylld. Detta förenklar och snabbar upp betalningsprocessen avsevärt, vilket är en förutsättning för en framgångsrik och lönsam verksamhet. Lösningen kan integreras med affärssystem eller användas som fristående lösning.

Genom att förenkla för betalningsförfarandet i kontaktcenter:

  • Förbättras kundupplevelsen
  • Stärks kassaflödet
  • Minskas antalet kundförfrågningar
  • Sänks de finansiella kostnaderna tack vare färre fakturor och färre obetalda fordringar

Typiska användningsområden är:

  • Insättning och fakturabetalning
  • Produktinköp
  • Biljetter och resebokningar
  • Abonnemang och förnyelser
  • Olika typer av medlemskap

Andra fördelar är: