1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Blogg
  5. Hur du sätter kunden i första, andra, tredje och fjärde rummet

From the blog

Hur du sätter kunden i första, andra, tredje och fjärde rummet

Att sätta kunden i första rummet innebär enkelt uttryckt att kundens behov och förväntningar prioriteras framför allt annat. Men att sätta kunden först är inte en strategi – det är en kultur!
Organisationer som sätter kunden i första rummet kallas ofta för kundorienterade. De är inriktade på att tillgodose sina kunders behov och ser kundnöjdhet som ett mått på företagets framgång. Läs vidare för våra favoriter bland kundorienterade organisationer och för våra tips kring hur man inför en kultur där kunden står i centrum.

Varumärken som har kundfokusering i fokus

Många varumärken har idag en kundorienterad approach och lyckas på ett bra sätt bygga upp lojala kundbaser tack vare detta. Här är några av våra favoritexempel:
• Slack
Slack är ett nytt sätt att kommunicera med ditt team. Det är snabbare, bättre organiserat och säkrare än mejl. Slack har varit kundorienterat redan från start och idén föddes faktiskt ur användares klagomål på e-post. Data och återkoppling är grundläggande för Slack. Istället för att fokusera på finansiella mätvärden som leads och pipeline-möjligheter tittar de på kundrelaterade mätvärden som NPS och dagliga aktiva användare. Målet är att skapa lojala, nöjda användare som rekommenderar tjänsten till vänner och kollegor.
• Amazon
Genom att hålla sig nära konsumenterna och påminna alla i organisationen att göra detsamma skapade Amazon ett varumärke som finns till för sina kunder. När de antog en vision om att bli “världens mest kundorienterade företag” var det inte bara något arrogant de sa, i stil med andra storföretag. Nej, Amazon siktade verkligen så högt!
• Soho House
Soho House är en plats där de olika medlemmarna kan lära känna varandra, växa, ha roligt och påverka. Redan från början och under hela företagets 25-åriga historia har kunderna alltid stått i centrum för allt de gör. Många av utvecklingarna inom Soho House har skett tack vare deras kunder. I en intervju förklarade nyligen Soho House-grundaren Nick Jones att de hade sett en nedgång i medlemmarnas användning och då bestämde sig för att ta reda på var deras kunder fanns – och följde efter dem till södra Frankrike. De hyrde en yacht så att de “alltid kunde vara där kunderna ville att de skulle vara”.

Våra bästa tips för att införa en kultur där kunden står i centrum

Du har alltså en fantastisk produkt och är nu redo att satsa på en kundorienterad kultur. Men var ska du börja? 

  1. Tänk som dina kunder

Du vet ju redan varför du har skapat dina produkter eller tjänster. Du vet hur du har utformat dem och hur du vill att de ska användas. Nu ska du förstå din produkts eller tjänsts faktiska värde för kunden. Och förmedla det!

  1. Sluta inte där – ta det till nästa nivå

Nöj dig inte bara med bra produkter och tjänster som funkar just nu. Investera i forskning och utveckling för att göra kunderna ännu nöjdare.

  1. Håll dina löften

Detta måste vara en självklarhet hos kundorienterade organisationer. Om du säger att du ska göra något, gör det – på det sätt och vid den tidpunkt du har sagt att du ska göra det. Om du påstår att din produkt eller tjänst kommer att ge dina kunder något särskilt, måste du se till att det blir så.

  1. Anpassa och förändra med tiden

Kundernas behov och förväntningar är i ständig förändring. Det bör även dina produkter, tjänster och lösningar vara.

  1. Håll det enkelt och tydligt

Att sätta kunden i centrum innebär att du måste skapa produkter eller tjänster som är lätta för kunden att använda. Dessutom innebär det att du måste kommunicera med dina kunder på ett tydligt och lättförståeligt sätt – via de kanaler de föredrar.

  1. Insidan måste matcha utsidan

En kundorienterad organisation sätter inte bara kunden i centrum utåt sett. Även internt måste din medarbetarkultur bygga på en kundorienterad grund. Och kom ihåg att nöjda medarbetare är mycket bättre rustade för att göra dina kunder nöjda. Det man ger får man tillbaka.

Börja redan idag

Puzzel tillhandahåller alla verktyg du behöver för att leverera exceptionella kundupplevelser och utveckla ditt företag. Kom i kontakt med kunderna i deras favoritkanaler, skapa avancerade självbetjäningsupplevelser med AI och optimera teamets prestationer för att öka effektiviteten och försäljningen. Allt i vår lättanvända, molnbaserade plattform.
Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur Puzzel kan hjälpa din organisation att införa en kundorienterad kultur. 

You might also like…