1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Blogg
  5. Vad är UX-design?

From the blog

Vad är UX-design?

UX-design handlar om att förstå användarnas behov och skapa produkter som är intuitiva och tillgängliga. I den här bloggen förklarar Marc Fenton, UX-designer på Puzzel, varför det är viktigt och vad Puzzels UX-team har gjort på sistone. 

Första gången jag hörde termen UX-design var 2012 när en god vän sa att jag borde överväga att ta steget från grafisk design till UX-design. Jag minns tydligt att jag tänkte “Vad fan är UX-design?”, “Vad står UX ens för?” och sedan “Varför heter det inte UE-design?” 
Min vän förklarade kort vad rollen som User Experience Designer innebar, och jag blev nyfiken på att lära mig mer om detta mystiska nya designspår. När jag läste mer om processen och teknikerna som UX-design omfattar tändes en eld i mig, som växte till en passion och så småningom ledde till en ny karriär. 

Vad är UX-design? 

Syftet med UX-design är att skapa eller förbättra digitala produkter genom att fokusera på och prioritera användarnas behov under hela designprocessen.  
Dessa digitala produkter kan vara allt från musikstreamingtjänster till appar som styr glödlampor och uppvärmning i våra hem. 
Så hur ser UX-designprocessen ut? 

UX-designprocessen 

UX-designprocessen skiljer sig från team till team, men de viktigaste stegen är alltid desamma. Kärnan i varje bra design är följande: 

Förstå problemet 

Innan vi börjar leta efter lösningar måste vi först förstå de problem vi försöker lösa. Vi måste förstå våra användares mål och utmaningar, och vad som hindrar dem från att utföra specifika uppgifter. 
Vi bör ställa så många frågor som möjligt, för om vi inte går till botten med problemet kommer vi aldrig kunna lösa det. 

Genomför undersökningar 

När vi har diagnostiserat våra användares problem kan vi gå vidare till nästa, lika viktiga steg: undersökningsfasen. Detta är själva kärnan i alla bra UX-processer. Utifrån de data vi samlar in under den här fasen får vi kunskap om hur intuitiv vår produkt är och hur väl den passar användarens behov. 
Användarintervjuer, undersökningar och workshops är bara några av de vanligaste undersökningsmetoderna. 

Ta fram prototyper 

I prototypfasen görs den visuella definitionen av en föreslagen designlösning. Det kan handla om att skissa med penna och papper eller interaktiv prototypframställning i program som Balsamiq. Även testning och utvärdering av konstruktionsbeslut ingår i den här fasen. Designteamen bygger modeller som delas med intressenter och användare för att samla in deras synpunkter. 

Designa 

I designfasen börjar vi bygga den faktiska designen. Vi omvandlar våra prototyper till en visuell design med teman och stilar. Vi bygger också upp ett designsystem som kommer att fungera som en enhetlig mall för alla visuella element och komponenter. 

Bygg 

Utvecklingsteamet kan börja implementera designen medan designprocessen fortfarande pågår. Utvecklingsteamet bör delta i varje skede av designprocessen så att de får en god förståelse för vad vi försöker åstadkomma.  
Konstruktionsgruppen deltar som regel i genomförandefasen. På så sätt kan vi hjälpa utvecklarna att förstå olika aspekter av våra konstruktioner. Vi kan också göra eventuella ändringar vid behov. 

Utvärdera 

När utvecklingen av den första produktversionen är avslutad kan vi påbörja valideringsfasen. Här kommer en viktig del av designteamets jobb. Vi måste kartlägga hur våra användare interagerar med produkten och om de kan uppnå sina mål. Om inte, vad är problemet och hur kan vi lösa det? 
Efter detta sista steg kan processen börja om igen, beroende på vilka ändringar som krävs. Designprocessen är iterativ och fortsätter under hela produktens livslängd. 

Användarcentrerad design 

Du har kanske hört termer som användarcentrerad design (user-centred eller user-centric design) eller designtänkande (design thinking). Dessa är alla lite olika sätt att beskriva samma sak. 
Användarcentrerad design (user-centred design) är en problemlösningsmetod som fokuserar på att förstå människor (användare) och deras behov. 
För att göra det måste vi undersöka och lära oss mer om användarna av den digitala produkt som vi har fått i uppdrag att skapa eller förbättra. När vi väl har gjort det kan vi använda oss av tekniker som att skapa användarprofiler för att hålla användarna i fokus i vår design. 

Tillgänglighet 

En stor del av modern design handlar om tillgänglighet. Tack vare tillgänglighet kan användare med olika förutsättningar förstå, använda och njuta av den digitala världen. Som formgivare är det vårt ansvar att se till att vi designar på ett sätt som är lämpligt för alla användare, oavsett deras förutsättningar. 

Förbättra digitala upplevelser 

Med hjälp av UX-design kan vi förbättra människors digitala upplevelser och göra deras liv lite enklare. I det västerländska samhället använder vi dagligen en mängd olika digitala produkter. Vi styr vår centralvärme med en app, till och med våra tvättmaskiner. Vi köper alla möjliga produkter och matvaror på nätet. Vi bokar läkar- och tandläkarbesök på nätet. Vi håller kontakten med vänner och familj på nätet genom appar som Whatsapp och Facebook Messenger. Vi använder våra telefoner som kontaktlösa betalningsmedel i butiker – och det är bara några exempel. 
Tänk om användarupplevelsen för alla dessa digitala produkter var dålig – eller för att måla upp en annan bild – om varje användarupplevelse du hade var bra! Det skulle till och med kunna leda till att liv räddas, genom mer intuitiva och effektiva upplevelser av anropssystem för ambulanspersonal och ambulansförare. 
Om du är en person med nedsatt syn eller hörsel, föreställ dig en värld där du kan använda alla appar lika intuitivt som andra, för att du var en prioriterad del av designprocessen. 

UX-design på Puzzel 

På Puzzel arbetar vi ständigt med att göra våra produkter mer intuitiva och tillgängliga för våra användare. Förra året gjorde vi om Puzzels administrationsportal för att göra den enklare för upptagna kontaktcenterledare att använda. Detta innebar bland annat att skapa en ny instrumentpanel för realtidsrapportering (Real-time Reporting Dashboard) där cheferna får en tydlig bild av de viktigaste mätvärdena för alla kanaler, inklusive agenternas prestation, på ett och samma ställe. I år kommer vi att fortsätta se över våra befintliga produkter i syfte att förbättra även dessa upplevelser. 
Jag brinner för UX och allt det kan göra för att förbättra människors liv, och jag tackar dig för att du tar dig tid att lära dig lite mer om vad vi gör. 

Läs mer om Puzzels engagemang för UX-design och tillgänglighet här.  

You might also like…