1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. Blogg
  5. Grattis Svedea som har försäkringsbranschens nöjdaste kunder!

From the blog

Grattis Svedea som har försäkringsbranschens nöjdaste kunder!

I Svenskt Kvalitetsindex* mätning av nöjdheten bland fordonsförsäkringskunder 2019 fick Svedea topplaceringen med ett av de högst uppmätta värdena någonsin. GRATTIS säger vi på Puzzel till vår kund Svedea.

Svedea, som specialiserat sig på försäkringar inom utvalda områden såsom båt, motorcykel, snöskoter eller bil- och djurförsäkring har sedan starten målmedvetet arbetat för att utveckla en kundcentrerad och innovativ företagskultur och att skapa engagemang bland medarbetare som delar visionen om att ha branschens nöjdaste kunder.

SKI:s undersökning belyser punkter där Svedeas värden ligger långt över branschsnittet. Det gäller exempelvis delområdet service. Topplaceringen på SKI:s kundnöjdhetslista är ett kvitto på att det målmedvetna kundcentriska arbetet har burit frukt.

På Puzzel säger vi grattis till Svedeas pris och frågade Anders Brändström, Marknads- och kommunikationschef: hur fick ni så nöjda kunder?

”Kundnöjdhet byggs upp genom alla de kontakter som kunderna har med oss och hur vi lyckas möta deras förväntningar, allt från det personliga bemötandet till hur väl vi tar hand om skador eller orosmoln. Inte minst i skadehanteringen visar ett försäkringsbolag sitt sanna ansikte. I de löpande kontakterna är vårt kontaktcenter ett effektivt verktyg för kundtjänstmedarbetarna, det hjälper oss också att prognostisera mängden inkommande ärenden och lösa bemanningen på ett effektivt sätt”.

Anders tillägger: “En tydlig trend idag är att kunderna själva vill välja hur de kontaktar oss. Därför gör vi klokt i att erbjuda många olika kontaktvägar som möjliggör för kunderna att kommunicera med oss på sina egna villkor. Från Puzzel har vi chatt, mejl och telefoni och det bidrar till att vi har ett välfungerande kontaktcenter så att vi kan ge varje enskild människa ett snabbt, personligt och kunnigt bemötande.”

*Svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomför sedan 30 år tillbaka årliga branschundersökningar där man följer hur kundnöjdhet i olika branscher utvecklas.

You might also like…