1. Home
  2. Neighbourhood
  3. Kunskapscenter
  4. White Papers
  5. 8 tips för att implementera lyckad självbetjäning

White paper

8 tips för att implementera lyckad självbetjäning

puzzel-white-paper-self-service

Självbetjäning i kontaktcenters ökar snabbt och har en viktig funktion utöver att  minska antalet samtal in till kundtjänsten. Detta white paper ger råd för att införa självbetjäning på ett bra sätt för bästa kundupplevelsen och med hjälp av modern kontaktcenterteknik.

You might also like…