Integration med Microsoft Dynamics

microsoft-dynamics-logo

Sömlös integration – sömlös kundservice

Utnyttja din Microsoft Dynamics-lösning till max genom att integrera den med ditt kontaktcenter. Puzzel erbjuder kundtjänstmedarbetare alla de verktyg de behöver – i ett och samma gränssnitt – när du ska utföra viktiga uppgifter i Microsoft Dynamics. Integrationen mellan Puzel och Microsoft Dynamics innebär att kundtjänstmedarbetare inte längre behöver växla mellan program när de kontrollerar saker eller utför uppgifter. Genom att sammankoppla Puzzel och din CRM-lösning får du en komplett kontaktcenterlösning med ett kraftfullt IVR-system som gör att du kan dra nytta av funktioner som kunskapsbaserad routing, call blending och återuppringning.

Stärk kundlojaliteten och underlätta arbetet för kundtjänstmedarbetarna

Varje gång en kund ringer in till din organisation får kundtjänstmedarbetarna upp den information om kunden som lagrats i Microsoft Dynamics: kontaktinformation, aktivitetslogg, ärendeuppgifter osv. Detta ger en mer engagerad, kundanpassad upplevelse och förbättrade kundrelationer.

Integration i molnet med Microsoft Dynamics – viktiga funktioner och fördelar:

  • När du svarar i telefon har du relevant information tillgänglig som gör det möjligt för dig att ge ett kundanpassat svar
  • Inbyggda funktioner för styrning av samtal ger god kontroll och ökad produktivitet
  • Du sparar tid genom att automatiskt logga samtalet och automatiskt fylla i relevant information
  • Du får överblick över köerna så att arbetet kan utföras mer effektivt
  • Ansvariga får realtidsöverblick över vilka kundtjänstmedarbetare som arbetar för stunden, och över vem som gör vad
  • Den kompetensbaserade routingen gör att förfrågningarna inte bara besvaras av den först tillgängliga kundtjänstmedarbetaren, utan av den bäst kvalificerade och först tillgängliga kundtjänstmedarbetaren

Bättre överblick

Microsoft Dynamics integrerat med Puzzel ger god överblick över all interaktion med kunderna. Användarna får tillgång till en automatisk samtalshistorik för alla samtal som tas emot och bearbetas i Microsoft Dynamics, tillsammans med information om den som ringer. Prestandan kan lätt övervakas genom realtidsrapportering och översiktliga dashboards vilket förenklar det kontinuerliga arbetet med att förbättra kontaktcentrets effektivitet.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan integrera Microsoft Dynamics med Puzzel!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Att integrera kontaktcentret med er CRM-lösning ger många fördelar, till exempel:

Enhetlig överblick över kunderna

Fler ärenden kan lösas direkt

Minskad genomsnittlig handläggningstid