To blog overview
Agent Experience
Agentupplevelse
Artificiell Intelligens
2 min leestijd

Gör dina seviceagenter mer produktiva och minska kostnaderna med Puzzel Agent Co-pilot.

Jeanine Desirée Lund
Content Marketing Specialist

I en tid av snabba tekniska framsteg har samspelet mellan artificiell intelligens (AI) och kundservice revolutionerat företagens sätt att möta sina kunder. På Puzzel använder vi generativ AI för att förbättra kundernas upplevelse och minska kostnaderna för kontaktcenter. En av dessa produkter är Puzzels AI-drivna Co-pilot för agenter och administratörer.

I det här blogginlägget utforskar vi Agent- and Admin Co-pilot och hur dess AI-funktioner kan öka agenternas produktivitet och samtidigt sänka kostnaderna. 


Utmaningen vi löser med "Agent Co-pilot" 

Det finns en mängd information som service agenter behöver känna till för att snabbt kunna hantera frågor och förfrågningar från kunder. Från de enklaste till de mest komplexa ärendena måste handläggarna söka information i olika källor, ha en förståelse för var de ska leta först och ta sig tid att använda olika hjälpresurser.  

En förenkling av komplexa sökningar med flera verktyg 

Att hitta lämpliga svar på olika ärenden kan vara tidskrävande och ta allt från 30 sekunder till flera minuter. Det innebär också att man måste använda olika verktyg, vilket ökar komplexiteten i att lösa enkla ärenden. Processen är manuell och repetitiv, men ännu viktigare - den påverkar den genomsnittliga handläggningstiden, ett viktigt mått för kontaktcenter och deras kostnader. 

Ökad produktivitet för botadministratörer – spara 100-tals timmar 

Administration av kunskapsdatabaser kan vara tidskrävande. Att hålla en konsekvent språkkvalitet är också vara en utmaning med stora mängder information.  

Puzzels generativa AI-drivna Co-pilot-verktyg erbjuder omfattande support till botadministratörer och hjälper dem med en mängd olika uppgifter. Stödet för innehållshantering sträcker sig från skapande, redigering, sammanfattning och kategorisering till översättningar. Admin Co-pilot kan också förkorta tiden för att bygga upp en chatbot genom att automatiskt generera frågemodeller för bot-intent på flera språk med hjälp av AI. 

Förenkla träningsprocessen för botar 

En kund till Puzzel inom resebranschen stod inför den stora uppgiften att konvertera över 1 000 hjälpartiklar, på tre språk och från fyra varumärken, till intentmodeller (frågemodeller) för chatbot-konversationer. Manuellt genomförande skulle leda till en betydande investering av tid och ansträngning för deras team.  

Genom att använda Puzzel Smart Bot Trainers integration med OpenAI kunde de minska tidsåtgången och kostnaderna genom automatisk generering av intentmodeller (frågemodeller) för botar på alla nödvändiga språk. 

Att dra nytta av AI

Genom att använda Puzzels avancerade AI-funktioner kan kontaktcenter förbättra den totala upplevelsen för handläggare och administratörer. Att använda sig av co-pilot-verktyg har många fördelar och stor potential, allt från att öka handläggarnas produktivitet till att minska den tid som läggs på att skapa frågemodeller för bottar.  

Utforska hur Co-pilot-verktygen kan hjälpa dig att förbättra agenternas produktivitet, minska tiden som går åt till att bygga botmodeller och påverka viktiga nyckeltal för ditt kontaktcenter.

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform