To blog overview
Agent Experience
Artificiell Intelligens
2 min leestijd

Agent Assist: Din digitala AI assistent i ditt kontaktcenter.

Jeanine Desirée Lund
Marketing Executive

I dagens kundorienterade landskap står företag inför utmaningen att möta kundens förväntningar på tillgänglighet och effektivitet. Lösningen ligger i att hitta rätt balans mellan teknologi och mänsklig interaktion, med fokus på att förbättra upplevelsen för dina serviceagenter.

Här kommer Agent Assist in i bilden: den intelligenta kundservicelösningen som drivs av konversationsbaserad AI och ger agenter möjlighet att leverera enastående service samtidigt som man utnyttjar automatiserade funktioner.

Dra full nytta av Konversations AI

Genom att använda avancerade tekniker inom konversationsbaserad AI utnyttjar Agent Assist kraften hos konversationsbaserad AI för att revolutionera interaktionen mellan agent och kund. Genom naturligt språkförståelse (NLU) förstår den och tolkar kundförfrågningar genom att extrahera relevant information för att ge exakta svar. NLU-algoritmer gör det möjligt för Agent Assist att förstå avsikten bakom kundförfrågningar, extrahera nyckelinformation och avgöra lämpligt svar eller åtgärd. Denna förmåga gör att agenter kan erbjuda snabb och precisa hjälp, vilket förbättrar effektiviteten och kundnöjdheten.

Använd Agent Assist tillsammans med Puzzel Knowledgebase

Genom att sömlöst integrera med Puzzel Knowledgebase ger Agent Assist agenter omedelbar tillgång till aktuell information. Detta eliminerar behovet av manuella sökningar och säkerställer att agenter har tillgång till korrekt och pålitlig information inom räckhåll. Integrationen möjliggör för Agent Assist att hämta relevant information och förslag för att hjälpa agenter att hantera kundförfrågningar effektivt. Agenter kan förlita sig på kunskapsdatabasen för att ge korrekta och enhetliga svar, vilket förbättrar den övergripande kundupplevelsen.

Föreslå relevanta svar för en personlig upplevelse

En av de viktigaste styrkorna hos konversationsbaserad AI är dess förmåga att ge rekommendationer baserat på kontext. Agent Assist analyserar den pågående konversationen mellan agenter och kunder, identifierar relevanta nyckelord och föreslår lämpliga svar eller åtgärder. Dessa rekommendationer kan vara allt från att föreslå relevanta artiklar i kunskapsdatabasen, tillhandahålla fördefinierade svar eller till och med utlösa specifika arbetsflöden för att effektivt hantera kundförfrågningar. Genom att erbjuda personliga rekommendationer gör Agent Assist det möjligt för agenter att leverera skräddarsydd och empatisk service, vilket främjar kundlojalitet och kundnöjdhet.

Sentimentanalys för ökad förståelse

Att förstå kundens känslor är avgörande för att leverera enastående kundservice. Agent Assist använder sig av sentimentanalysalgoritmer för att bedöma kundens känslor i realtid under interaktionen. Genom att bedöma kundens sentiment kan Agent Assist hjälpa agenter att anpassa sina svar därefter, vilket gör det möjligt för dem att visa empati för kunderna, hantera potentiellt negativa situationer och säkerställa en positiv kundupplevelse. Sentimentanalys ger agenter befogenhet att erbjuda personligt anpassat och känslomässigt intelligent stöd, vilket skapar meningsfulla kopplingar med kunderna.

Fortsatt lärande för bättre prestanda

Puzzel's Agent Assist använder tekniker för att hela tiden förbättra sin prestanda. Genom att lära sig från dialogerna mellan agenter och kunder samlar Agent Assist värdefulla insikter och mönster. Den identifierar framgångsrika strategier, förbättrar sina rekommendationer och anpassar sig efter förändrade kundbehov och preferenser. Kontinuerligt lärande gör att Agent Assist kan utvecklas och optimera sin prestanda, vilket säkerställer att agenter har tillgång till de mest effektiva verktygen och riktlinjerna för att leverera enastående kundservice.

Kom igång snabbt

Puzzel Agent Assist integreras med Puzzel Smart Chatbot eller din befintliga chatbot för att dra nytta av deras befintliga träningsdata och påskynda implementeringen. Genom att använda den redan insamlade träningsdatan från Puzzel Smart Chatbot kan Agent Assist dra nytta av den kunskap och expertis som samlats in, vilket gör det möjligt att komma igång snabbt. Denna integration möjliggör för Agent Assist att få tillgång till en stor mängd förtränad information, inklusive vanliga kundförfrågningar, svar och arbetsflöden. Genom att utnyttja denna befintliga träningsdata kan Agent Assist från början erbjuda korrekt och effektivt stöd, vilket förbättrar dess effektivitet och minskar den tid som krävs för initial träning. Integrationen mellan Agent Assist och Puzzel Smart Chatbot (och tredjeparts chatbotar) möjliggör en sömlös samarbete, vilket optimerar den övergripande prestandan och levererar förbättrade kundupplevelser.

Fördelarna med Puzzel Assist

Implementeringen av Agent Assist ger många fördelar för kontaktcenter. Först och främst förbättrar det effektiviteten genom att ge realtidsrekommendationer och åtkomst till en kunskapsdatabas. Det gör att agenter kan hantera kundförfrågningar snabbare, vilket minskar svarstiderna och ökar den övergripande produktiviteten. Dessutom säkerställer Agent Assist konsekventa svar genom att erbjuda standardiserad information och fördefinierade svar. Det minimerar risken för att agenter ger inkonsekvent eller felaktig information och förbättrar därigenom den övergripande kundupplevelsen.

Agent Assist är också perfekt för flerspråkiga kontaktcenter! Agent Assist förstår och genererar text på flera språk för att erbjuda korrekt och pålitlig kundservice över språkbarriärer.

Vidare fungerar Agent Assist som ett värdefullt träningsverktyg för nya agenter. Det guidar dem genom interaktioner, ger dem korrekt information och hjälper dem att snabbt utveckla sina färdigheter och kunskapsbas. Den realtidsstyrning och support som Agent Assist erbjuder accelererar ombordstigningsprocessen, vilket gör att agenter kan leverera enastående service från början.

Agent Assist gör det möjligt för kontaktcenter att erbjuda skräddarsydda kundupplevelser i stor skala. Genom att analysera kunddata och preferenser anpassar Agent Assist rekommendationer och svar för att möta individuella behov. Detta skräddarsydda tillvägagångssätt förbättrar kundnöjdheten och främjar långsiktig lojalitet.


För att lära dig mer om Puzzel Agent Assist, boka en skräddarsydd demonstration idag!

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform