To blog overview
Agentupplevelse
Kundupplevelse
Artificiell Intelligens
2 min leestijd

Nästa industriella revolution: Vägen till "AGI".

Jeanine Desirée Lund
Content Marketing Specialist

På Puzzels digitala event Elevate '23 stod artificiell intelligens i centrum. Vi lyfte fram ett av årets hetaste ämnen och samlade branschexperter för att utforska den enorma inverkan som AI har på kundupplevelsen. Bland dessa experter fanns Zack Kass, AI-futurist och tidigare GTM-ledare på OpenAI.

Här tar vi en närmare titt på AI:s historia och utforskar dess roll i utformningen av nästa industriella revolution, med insikter från Zacks insiktsfulla presentation.


AI-revolutionen: Hur hamnade vi här?

Även om intresset för artificiell intelligens sköt i höjden i och med OpenAI:s lansering av ChatGPT i november 2022 så går det faktiskt långt tillbaka i tiden. Här är ett intressant faktum: Termen "artificiell intelligens" uppstod 1965 när en grupp forskare och matematiker diskuterade idén om att skapa en "artificiell hjärna".

Snabbspola fram till 2017, då en avgörande vändpunkt inträffade när en grupp på 12 forskare från Google lanserade den moderna transformatorn, som fick en helt ny betydelse för utvecklingen av AI-modeller. Samtidigt präglades åren mellan 2010 och 2020 av en explosion av internet och ett kvalitativt språng i datastruktur, vilket lade grunden för dagens AI-landskap.

Framtiden för artificiell intelligens: På väg mot AGI

AI-visionären Zack Kass anser att vi nu står inför den mest genomgripande industriella revolutionen i människans historia. Till skillnad från tidigare revolutioner som har introducerat innovationer som bilar och internet, anser han att AI-revolutionen har potential att påverka alla delar av våra liv.

Zack ser framför sig hur AI utvecklas till ett vardagsredskap, ungefär som elnätet eller internet. Han introducerar begreppet Artificial General Intelligence (AGI), som är teorin om att AI-system så småningom kommer att kunna utföra alla uppgifter som människor kan. Tänk dig en värld där människor kan få hjälp med nästan alla kognitiva uppgifter - möjligheterna är oändliga.

Vägen till AGI är dock inte utan utmaningar. Zack identifierar några av dessa risker, bland annat existentialism-problemet, även känt som The Aligment Problem. Det handlar om utmaningen att säkerställa att AI-system och deras mål är i linje med mänskliga värderingar och mål, och betonar vikten av att utforma dem så att de fattar etiska beslut i linje med människans intressen.

Att förstå och ta itu med dessa utmaningar är avgörande för att förverkliga AI:s fulla möjligheter på vägen mot AGI.

De potentiella fördelarna med AI

Artificiell intelligens har potential att hjälpa människor på många sätt. Zack identifierar några av dessa fördelar, bland annat:

  • Vetenskapliga genombrott: Artificiell intelligens kan leda till vetenskapliga framsteg, bland annat genombrott inom områden som fusion och kvantdatorer. Forskare använder redan AI för att analysera stora datamängder, upptäcka mönster och göra förutsägelser, vilket leder till avgörande upptäckter inom olika vetenskapsområden.
  • Anställdas produktivitet och arbetsglädje: Jobb, särskilt inom dataintensiva yrken, inklusive kundservice, är redo för betydande förbättringar. AI kan bidra till en mer medmänsklig arbetsmiljö och öka produktiviteten och välbefinnandet på arbetsplatsen. Chatbots, virtuella assistenter och AI-driven automatisering håller redan på att förändra arbetsplatsen så att de anställda kan fokusera på mer kreativa och meningsfulla uppgifter.
  • Tid och möjlighet att vara mer mänsklig: AI-teknik kan frigöra värdefull tid för att utföra repetitiva och manuella uppgifter åt oss, vilket ger oss mer tid att vara människor. Automatisering, intelligenta assistenter och AI-drivna verktyg kan effektivisera dagliga uppgifter, från att hantera scheman till att hantera rutinmässiga hushållssysslor. Den här friheten gör att vi kan lägga vår tid på aktiviteter som främjar kreativitet, relationer och personlig utveckling.

Genom att använda AI-teknik kan du öka produktiviteten, effektivisera självbetjäningen och öka medarbetarnas arbetsglädje. Framför allt betonar Zack en viktig punkt: AI kommer att ge oss mer tid. Han betonar teknikens potential att befria oss från dagliga, monotona uppgifter och ge oss mer tid för aktiviteter som ligger i linje med våra mänskliga värderingar.

Hur kan ni förbereda er?

Det är inte längre en fråga om när man ska börja använda AI, utan vad man ska börja använda. Zack betonar hur viktigt det är att använda AI-baserad teknik för att hålla sig à jour med den tekniska revolutionen. Att använda AI-drivna lösningar, oavsett om det gäller kundservice, dataanalys eller produktutveckling, är inte längre en lyx utan en nödvändighet för att förbli konkurrenskraftig på marknaden.

Samtidigt betonar han vikten av att ta hand om de mänskliga kvaliteterna. Även om artificiell intelligens utmärker sig inom datateknik kan den inte återskapa de unika egenskaper som gör oss till människor.

Zacks budskap är tydligt: Genom att välkomna AI-produkter och värna om mänskliga värden kan vi utnyttja kraften i AI och skapa en bättre framtid för oss själva och kommande generationer. Integrationen av AI i våra liv bör komplettera vår mänsklighet, förbättra våra möjligheter och samtidigt bevara kärnan i det som gör oss mänskliga.

Är du redo att lyfta ditt callcenter med hjälp av AI? Låt oss visa dig hur! Boka en kostnadsfri demo idag

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform