To blog overview
2 min leestijd

Hur väljer man rätt molnbaserade kontaktcenterlösning? En omfattande guide till de bästa CCaaS-rapporterna.

Jeanine Desirée Lund
Marketing Executive

Visste du att 52 % av kunderna säger att de är villiga att betala mer om det betyder att de får en bättre kundupplevelse? Eftersom bra kundservice blir allt viktigare för varumärken, har det aldrig varit viktigare att välja rätt kontaktcenterleverantör. Med många tillgängliga alternativ på marknaden vänder sig beslutsfattare ofta till analytikerrapporter för värdefull insikt och vägledning.

I den här bloggen kommer vi att utforska tre framträdande CCaaS-rapporter och lyfta fram deras användbarhet för att hjälpa kontaktcenter att hitta sin idealiska CCaaS-leverantör.


Frost & Sullivans rapport:
European Cloud Contact Center Frost Radar

Frost & Sullivans rapport , Frost Radar, är en analys som rankar de bästa molnbaserade kontaktcenterleverantörerna som är verksamma i Europa.

Rangordningen baseras på byråns oberoende undersökningar av varje leverantörs: produktportfölj, vision och strategi, forskning och utveckling, kundanpassning, marknadsandel (senaste tre åren), tillväxt (senaste tre åren), försäljning och marknadsföring, innovation och trender.

Rapporten ger en heltäckande bild av det europeiska landskapet och identifierar nyckeltrender, ny teknik och potentiella möjligheter. Genom att utvärdera leverantörers prestanda på marknaden hjälper Frost Radar kontaktcenter att identifiera de mest lovande och framåtblickande CCaaS-leverantörerna att samarbeta med. Det lyfter fram leverantörer som utmärker sig inom områden som kundvärde, produktprestanda och konkurrenskraftig differentiering, vilket gör att kontaktcenter kan anpassa sina mål till de mest lämpliga leverantörerna.

Frostrapporten är lämplig för europeiska kontaktcenter som letar efter en lokal leverantör som förstår deras specifika behov på marknaden.

Frost & Sullivans 2023 European Cloud Contact Center Frost Radar kan laddas ner här.

Gartners CCaaS Magic Quadrant

Gartners CCaaS Magic Quadrant är en välkänd branschrapport som betygsätter CCaaS-leverantörer baserat på deras förmåga att utföra och deras vision. Rapporten klassificerar leverantörer i fyra kategorier: ledare, utmanare, visionärer och nischspelare, baserat på deras prestation på marknaden.

Gartners Magic Quadrant är högt ansedd för sin omfattande utvärdering, med faktorer som marknadsförståelse, produktstrategi, innovation och kundupplevelse. För kontaktcenter som söker stabilitet, tillförlitlighet och långsiktiga partnerskap, tillhandahåller Gartners Magic Quadrant ett värdefullt ramverk för att identifiera etablerade CCaaS-leverantörer med en bevisad meritlista av framgång.

Gartner Magic Quadrant begränsar dock listan över leverantörer till de som har en stark global närvaro och som vänder sig till den övre marknaden (500-999 anställda) och stora företag (1 000 eller fler anställda).

Forresters rapport:
Contact Center as a Service

Forresters Contact Center as a Service-rapport erbjuder en djupgående analys av CCaaS-landskapet. Den ger en översikt över marknaden, leverantörsprofiler och detaljerade utvärderingar av varje leverantörs styrkor och svagheter. Rapporten innehåller också värdefull insikt om marknadstrender, kundbehov och nya teknologier. Forresters rapport gör det möjligt för kontaktcenter att jämföra leverantörserbjudanden, förstå deras unika värdeförslag och anpassa dem till deras specifika krav och mål.

Hur är dessa rapporter relevanta för kundtjänstchefer?

  • Objektiv utvärdering: Dessa rapporter ger en objektiv utvärdering av kontaktcenterleverantörer, vilket säkerställer att kontaktcenter kan fatta välgrundade beslut baserat på expertanalys snarare än att enbart förlita sig på marknadsföringsmaterial.
  • Marknadsinsikter: Rapporterna ger en djupgående förståelse av landskapet, inklusive nya trender, teknologier och kundernas förväntningar. Denna insikt gör det möjligt för kontaktcenter att förutse förändringar på marknaden och välja leverantörer som är i linje med deras långsiktiga strategier.
  • Leverantörsjämförelse: Genom att jämföra olika CCaaS-leverantörer gör dessa rapporter det möjligt för kontaktcenter att bedöma varje leverantörs styrkor och svagheter. Den här jämförelsen hjälper kontaktcenter att lista leverantörer som bäst uppfyller deras specifika behov, såsom skalbarhet, integrationsmöjligheter, säkerhet och branschexpertis.
  • Beslutsstöd: Rapporterna fungerar som ett värdefullt beslutsstödsverktyg och ger kontaktcenter en helhetssyn på CCaaS-leverantörslandskapet. De tillhandahåller en omfattande analys av varje leverantörs marknadsposition, produktutbud och övergripande kapacitet, och hjälper kontaktcenter att fatta välinformerade beslut baserat på deras unika krav.

Att utvärdera potentiella leverantörer kan vara en utmanande uppgift, men genom att utnyttja expertanalytikers insikter kan kontaktcenter fatta mer välgrundade beslut. Genom att förstå styrkorna och svagheterna i varje rapport kan du fatta ett bättre beslut om vilken rapport som passar bäst för ditt företags behov.

Puzzel är stolta över att bli erkänd som den mest innovativa CCaaS-leverantören i Europa i Frost & Sullivans senaste rapport; 2023 European Cloud Contact Center Frost Radar.

Ladda ner rapporten och läs om varför Puzzel borde finnas på din radar här.

[1] Källa: Forbes

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform