To blog overview
AI and Automation
Artificiell Intelligens
2 min leestijd

Fyra tips ChatGPT kan göra företags kundservice mer effektiv.

Jeanine Desirée Lund
Content Marketing Specialist

ChatGPT har tagit världen med storm sedan dess lansering i november 2022. En snabb sökning på 'ChatGPT' på Google ger ungefär 775 000 000 resultat, och sökordet har redan slagit 'Bitcoin' med sina respektive 555 000 000. Dessutom har ChatGPT satt historiskt rekord genom att ha den snabbast växande användarbasen. Men hur kan kundcentrerade företag använda ChatGPT för att effektivisera sin kundservice? Vi kommer med några tips om hur företag kan dra nytta av denna populära chattbot.

Men först... vad är egentligen ChatGPT?

ChatGPT utvecklades av OpenAI och är en avancerad form av artificiell intelligens (AI) som används för att kommunicera med människor om vardagliga ämnen baserat på information den hittar på internet. Boten använder sig av GPT-teknologi (Generative Pre-trained Transformer), som är en typ av inlärningsalgoritm som används för att generera naturligt språk. Genom att analysera stora mängder text har ChatGPT tränats för att förstå mänskligt språk och svara på frågor.

Det som skiljer denna chattbot från traditionella chattbots är att traditionella chattbots använder fördefinierade svar för att svara på förfrågningar, medan ChatGPT förstår sammanhanget i konversationen och svarar på ett mer naturligt sätt baserat på kunskap från internet.

Det är viktigt att notera att ChatGPT kan producera svar och texter som objektivt sett ser korrekta ut, men vid närmare granskning kan man se att det som skrivs inte alltid stämmer. Den kan vanligtvis svara korrekt på allmänna kunskapsfrågor, men den kan lätt ge vilseledande svar på mer specialiserade ämnen. Dessutom kan det uppstå situationer där chattboten inte förstår frågan som ställs, vilket kan leda till att den gissar vad som menas och svarar därefter. Det är därför viktigt att bedöma svaret som chattboten ger.

Fyra sätt att använda ChatGPT inom kundservice

ChatGPT kan snabbt och effektivt hjälpa dig att besvara frågor, skapa ett pressmeddelande, skriva en romantisk kärleksdikt eller sätta samman ett hälsosamt middagsrecept - för att nämna några användningsområden. Men hur kan ChatGPT användas inom kundservice? Vi tittar på några sätt ditt företag kan använda ChatGPT och fördelarna detta kan ge.

 • Översätta och besvara förfrågningar på olika språk:
  För företag som har kunder i flera länder kan ChatGPT användas för att stödja medarbetarna att översätta och besvara inkommande förfrågningar på olika språk. Detta är praktiskt för företag som har kunder i flera länder men inte har en kundtjänst i varje land.
 • Utarbeta svar och meddelanden åt dina anställda:
  ChatGPT kan användas för att analysera kunddata och hämta information från kundkonversationer för att föreslå relevanta svar åt de anställda. Baserat på data kan boten generera anpassade och personliga meddelanden som passar kundens preferenser. Detta kan spara mycket tid för de anställda som har direkt kontakt med kunderna.
 • Ge personlig och empatisk kundservice:
  ChatGPT kan föreslå meddelanden och texter baserat på önskad ton och stämning. Till exempel kan man be ChatGPT att föreslå ett svar på en förfrågan på ett formellt sätt genom att be chattboten skriva en formell text. På samma sätt kan man be chattboten att skriva ett meddelande med en glad och vänlig ton. På så sätt kan man anpassa texter för att passa kundinteraktionen.
 • Underlätta generella textuppgifter:
  Förutom att hjälpa till med själva kundkonversationerna kan ChatGPT fungera som en allmän hjälpmedel för all text. Om dina anställda har mycket att göra kan även en kort nyhetsbrev eller ett informationsblad ta värdefull tid. ChatGPT kan hjälpa till med att utforma text för e-postmeddelanden, annonser, webbsidor och annat innehåll som är specifikt utformat för att rikta sig till önskad kundbas.


ChatGPT kan definitivt bidra till att effektivisera hur företag hanterar kundservice idag. Genom att utnyttja denna teknologi kan företag frigöra mycket tid för sina anställda och se till att kunderna får snabb och effektiv support. Detta kommer att bidra till att öka kundupplevelsen och kundnöjdheten, eftersom kunderna får snabb och personlig uppföljning.

ChatGPT: Ytterligare begränsningar

Utöver alla de användningsområden där ChatGPT kan bidra till att effektivisera företags kundservice finns det några utmaningar att vara medveten om med denna nya teknologi.

Som nämnts kan det hända att chattboten genererar felaktiga svar baserat på den ställda frågan. Dessutom finns det mycket diskussion om huruvida chattboten har samma förståelse för etik och moral, vilket kan påverka de svar den ger. OpenAI har implementerat ett modererings-API för att kunna blockera viss typ av innehåll för att förhindra detta. Det är dock viktigt att betrakta svaren från chattboten med en skeptisk blick, eftersom de genereras baserat på sannolikhetsberäkningar och ibland tillåts svar som inte är korrekta.

Vidare finns det många diskussioner om säkerheten hos denna nya AI-teknologi. Bland annat har flera uttryckt skepsis över om känslig information potentiellt kan läcka ut eller missbrukas i denna stora språkmodell. OpenAI själva föreslår att man inte delar känslig information med chattboten.

Som med alla onlinetjänster är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder. Genom att implementera ChatGPT på rätt sätt kan chattboten bidra till att effektivisera arbetsuppgifter och öka både agent- och kundnöjdhet. Vi ser fram emot att följa utvecklingen av ChatGPT och s.k. Large Language Models.


Vill du lära dig mer om ChatGPT? Se inspelningen från vårt webinarie den 8 juni där vår egen CTO, Thomas Rødseth, förklarar hur chattboten fungerar samt fördelarna med verktyget.

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform