To blog overview
2 min lästid

En karriär inom kontaktcenter som ger inflytande, motivation och effektivitet.

Jeanine Desirée Lund
Marketing Executive

Kontaktcenterbranschen lider av en föråldrad och frustrerande uppfattning; många tror att den är ett tillfälligt jobb för personer som strävar efter bredare karriärmöjligheter.   

Genom att införa rätt teknik i kontaktcentrets system kan agenterna få en mer meningsfull och viktig roll i kontakten med kunderna. Rådgivningsverktyg, softphones och AI-drivna lösningar gör det möjligt för serviceagenter att överföra rutinmässiga uppgifter till automatiserade system, vilket minskar stressen med tråkiga jobb och förbättrar det dagliga engagemanget.    

Tekniken förenklar de komplicerade kontakterna och underlättar processerna för att ge effektiv rådgivning i rätt tid, särskilt när det kommer många förfrågningar.  

Genom att stödja serviceagenterna i kontaktcentret på detta sätt stärks de i sin roll, med resultatuppföljning och effektiv utbildning som stärker deras självförtroende. Den positiva feedbacken leder till fortsatt utveckling och en tydligare karriärutveckling. 

Rätt teknik förenklar arbetsflödena 

Uppgradering av äldre teknik och användning av rätt teknik minskar de flaskhalsar som ofta finns i kontaktcenter, särskilt när det gäller monotona, ofta manuella och tidskrävande uppgifter. AI-drivna verktyg minskar denna stress och gör det möjligt för serviceagenterna att fokusera på de uppgifter som är viktigast när de ger kundsupport.  

När problem uppstår kan smart teknik dra nytta av kunskaper och göra det möjligt att samarbeta med bredare team och affärsenheter. Genom att involvera ämnes- eller tekniska experter i komplicerade scenarier kan serviceagenterna ge bättre råd genom skräddarsydda svar.

Detta ger möjlighet att dela ägande och ansvar. Serviceagenterna belönas för att de hjälper till i komplexa situationer och kan på egen hand vidareutbilda sig genom att ta till sig feedback från externa avdelningar och fördjupa sin effektivitet i framtida uppdrag.  

Dessutom har hybrida arbetsmodeller blivit normen i alla branscher. Softphones och rådgivningsverktyg ger möjlighet till flexibilitet och distansarbete, vilket gör att serviceagenterna trivs bättre och gör verksamheten mer motståndskraftig. Det gör att serviceagenterna kan vara engagerade och arbeta överallt, utan att ge avkall på möjligheten att arbeta mer praktiskt.  

Förbättrad synlighet och främjande av en positiv attityd 

För att komma bortom rudimentära nyckeltal som saknar kontextuell analys måste kontaktcentercheferna införa ett centraliserat och standardiserat ramverk för att enkelt kunna spåra nyckeltal i hela kontaktcentret. Genom att sätta upp tydliga mål för serviceagenterna och följa utvecklingen noga kan cheferna jämföra teamets prestationer och tillhandahålla kompletterande utbildning, förstärka styrkor och navigera genom utvecklingsområden. Detta ger en djupare, mer analytisk och mer exakt feedback.   

Tekniken gör det också möjligt att hantera de utmaningar som cheferna för kontaktcentren ställs inför när det gäller att hitta rätt resurser. Genom att identifiera kompetensuppsättningar och nyckelattribut som stöder kontaktcentermiljöer kan cheferna anställa rätt personal och erbjuda strukturerade vägar till förbättring. Att ha en tydlig förståelse för vilka nyckeltal som behövs är avgörande för den personliga utvecklingen av ny personal, för att främja nya färdigheter och för att förbättra befintliga. 

Skapa klarhet och transparens kring karriärutveckling

Kontaktcenter erbjuder mer än bara tillfälliga roller. Det är en givande karriär för både unga yrkesverksamma som är på väg in på arbetsmarknaden och erfarna personer som söker en ny utmaning. Möjligheterna till stabil utveckling och kompetensutveckling säkerställer en meningsfull, stärkande och dynamisk karriär.   

Detta främjas när organisationer använder rätt teknik som underlättar professionell utveckling till nya roller inom branschen, t.ex. chefer och serviceagenter som arbetar med kundupplevelser (CX). Det gör att serviceagenterna får en konkret bild av sin utveckling, vilket ökar självförtroendet och skapar en givande arbetsmiljö.  

Om du vill veta mer om Puzzel och de lösningar som finns tillgängliga för att stödja dina kontaktcenterbehov, kontakta oss här för att boka en gratis demo.  

Börja förbättra din kundservice med Puzzels CX-plattform