Sekretesspolicy

Puzzel har åtagit sig att värna integriteten hos våra webbplatsbesökare; denna policy beskriver hur vi kommer att behandla din personliga information.

1. Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande information:

  • i. Personliga data (d.v.s. information från vilken du kan identifieras, såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) endast när det frågas efter och/eller du frivilligt lämnar in det till oss på den här webbplatsen. Vi kan använda informationen för att svara på dina förfrågningar, förbättra vår service och innehållet på vår webbplats, ge dig tips, information, produktnyheter och uppdateringar, underrätta dig om en nya produkter och tjänster från Puzzel, be om dina synpunkter på våra produkter och tjänster, samt för egna interna ändamål.
  • ii. Icke-personlig information insamlad via dataspårning genom cookies, t.ex. det totala antalet besök på våra webbplatser, antalet besökare på varje sida på våra webbplatser och våra besökares nätleverantörers domännamn. Vi använder denna insamlade information till att förstå hur våra besökare använder våra webbplatser så att vi kan förbättra dem och de tjänster vi erbjuder. Vi kan även dela denna information med andra företag inom Puzzel samt med andra tredje parter. Ingen personligt identifierbar information lämnas ut i denna process.
  • iii. All annan information som du väljer att skicka till oss.

2. Cookies

En cookie består av information som skickas från en webbserver till en webbläsare och som lagras av webbläsaren. Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör att webbservern kan identifiera och spåra webbläsaren.

Puzzel använder cookies för att få en bättre förståelse för våra kunder och deras behov så att vi kan förbättra deras online-upplevelse hos oss.

När en person besöker en Puzzelsida samlar vi in grundläggande information om dennes beteende på webbplatsen. Detta inkluderar saker som vilka sidor som har besökts och hur de hittade vår webbplats. Den information som vi samlar in för dessa ändamål kan inte identifiera någon och vi gör inga försök att ta reda på vem som har varit på vår webbplats.

Vad vi däremot vinner på denna information är en bättre förståelse för vad människor är intresserade av på vår hemsida och hur vi kan förbättra deras erfarenhet av det. För att få åtkomst till den här informationen använder vi följande cookies:

i. Google Analytics. Denna cookie ger oss möjlighet att få en bättre förståelse av hur besökare använder vår webbplats, vilket innehåll de är intresserade av och hur de hittade oss. Den information vi får från Google Analytics är anonym och kommer för det mesta i form av statistik.

ii. Share This. Denna sociala medier-plug-in beviljar besökare till vår webbplats att dela innehållet med sina sociala nätverk. Även denna information är anonym. Den enda information som samlas in via Cite från denna cookie är hur många människor som har delat ett specifikt blogginlägg och vilket socialt nätverk som användes.

iii. Chatt Puzzelsidan använder cookies för att komma ihåg positionen i chattfönstret samt aktuellt sessions-ID i händelse av att en användare rör sig mellan olika sidor på webbplatsen

I syfte att följa EU:s regelverk får användare nu valet att acceptera våra cookies. De flesta webbläsare tillåter dig att avvisa alla cookies, medan du i vissa bara kan avvisa cookies från tredje part. I exempelvis Internet Explorer kan du neka alla cookies genom att klicka på ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess”, och välja ”Blockera alla cookies” med hjälp av skjutreglaget. Att blockera alla cookies kommer dock ha en negativ inverkan på funktionerna på många webbplatser, inklusive denna.

3. Upplysningar

Vi kan lämna ut uppgifter om dig till någon av våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som rimligen behövs för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi lämna ut din personliga information:

  • i. i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  • ii. i samband med rättsliga förfaranden eller framtida rättsliga förfaranden;
  • iii. för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara våra lagliga rättigheter;
  • iv. till köparen (eller potentiell köpare) av någon verksamhet eller tillgångar som vi ska (eller överväger att) sälja, och
  • v. till varje person som vi rimligen tror kan ansöka hos en domstol eller annan behörig myndighet om utlämnande av personuppgifter där, enligt vår åsikt, domstolen eller myndigheten med rimlig sannolikhet skulle besluta att personuppgifterna ska utlämnas.

Med undantag för vad som anges i denna sekretesspolicy kommer vi inte att ge dina uppgifter till tredje part.

4. Internationella dataöverföringar

Information som vi samlar in kan lagras och bearbetas i och överföras mellan de länder där vi verkar, i syfte att göra det möjligt att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

5. Skydd av dina personuppgifter

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller förändring av din personliga information.

Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenord- och brandväggsskyddade) servrar.

Dock är dataöverföring över internet till sin natur osäker och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.

6. Policyändringar

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du är nöjd med ändringarna.

7. Dina rättigheter

Du kan instruera oss att förse dig med all personlig information vi har om dig. Tillhandahållandet av sådan information kommer att vara föremål för:

  • i. Betalning av en avgift (för närvarande fastställd till £ 20).
  • ii. Tillhandahållande av lämpliga bevis för din identitet (för detta ändamål accepterar vi vanligtvis en fotokopia av passet som intygas av en notarie eller en bank plus ett original av en elräkning som visar din aktuella adress).

Vi kan neka att lämna ut sådana personuppgifter i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

8. Tredje parts webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretessreglerna eller praxis på webbplatser från tredje part.

9. Uppdatera information

Låt oss veta om den personliga information vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen skriv till oss via e-post till support@intele.com.