PCI DSS

Säkra kortbetalningar i kontaktcenter

Kontaktcenter som hanterar betalkort förstår också vikten av att skydda kundernas data från bedrägeri och brottslighet men alla förstår inte vad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) faktiskt innebär. De största riskerna finns inom tre huvudsakliga områden: lagring, mänskliga faktorn och infrastruktur. Möjligheten för oärliga anställda att komma åt samtalsinspelningar eller att skriva ner kortinformation bör inte heller ignoreras. När det gäller infrastruktur bör varje aspekt övervägas, inkluderat telefoni, stationära datorer, interna nätverk, IVR , databaser, arkiv för inspelade samtal, mobila enheter och mjukvara för kundrelationshantering.

Puzzel och PCI DSS
Puzzel har investerat för att uppnå PCI DSS-standard. Genom att arbeta med Puzzel kommer företags kontaktcenter att kunna dra nytta av säkerheten och PCI-revisionerna. Puzzel samarbetar också med kunder för att säkerställa att följande försiktighetsåtgärder vidtas:

  • Kontaktcenteranställda delar inte lösenord eller användar-ID
  • Antalet anställda som får tillgång till fullständig kortinformation begränsas
  • Begränsad tillgång till samtalsinspelning baserat på roller och ansvar
  • Tillåter endast chefer och complianceansvariga att se uppspelning av skärminspelningar som visar betalkortsinformation, medan informationen döljs för obehöriga
  • Hantering av fysisk och logisk åtkomst till lagrade inspelningar

PCI DSS uppfattas ofta som något som försvårar arbetsprocessen, men i ett samarbete med Puzzel kan ert kontaktcenter vara säkra på att de bästa lösningarna för kundens data- och kortsäkerhet uppnås.