Puzzel Pay

Puzzel Pay – Effektiv förmedling av fakturor och betalningar

Puzzel Pay har allt som din organisation behöver för att snabbt och enkelt kunna skicka fakturor via mobiltelefon. Puzzel Pay gör att slutanvändarna kan betala när de är ”on-the-go”, var de än är och med den betalningslösning de föredrar.

SMS – den mest effektiva kommunikationskanalen

Puzzel Pay använder SMS som kommunikationskanal för att nå ut till mottagarna. Erfarenheter visar att SMS är den mest effektiva kommunikationskanalen då SMS-meddelanden öppnas och blir lästa mycket snart efter att de skickats. Puzzel Pay erbjuder sammanslagningsbar användardata så att SMS-meddelandet kan bli personligt om så önskas. Detta säkerställer att användaren förstår att meddelandet kommer som följd av kundrelationen till ditt företag.

Påminnelser

Puzzel erbjuder elektroniska påminnelser och betalningar omedelbart där användaren befinner sig. Inloggning i internetbanken kräver fler åtgärder av användarna och gör att de lättare väljer bort eller glömmer att betala. Det ska vara lätt att betala. Användarna ska kunna använda de betalningskanaler de föredrar.

Betalningskanaler

Puzzel Pay kan integreras med en rad olika betalningskanaler (operatörsbetalningar, mobila banktjänster, kortbetalning) så att du enkelt kan låta användarna välja hur de vill betala sina räkningar. Betalningsalternativen kan anpassas till varje enskild mottagare.

Enkel integration via API:er

Statistik

Via Puzzels API får man statistik om utskicket samt leveransrapporter för den enskilde mottagaren.  Man kan följa mottagarna och se var i betalningsprocessen de befinner sig.

Användning av Puzzel Pay sker via API-integration

I Puzzels API har kan man anpassa sina mobilsidor till företagets profil.  Genom att automatisera hela processen kan man få kontroll över betalningarna samtidigt som man undviker manuella rutiner. Detta gör lösningen enkel att använda för både mottagarna och företaget som skickar ut kraven.