Mobila banktjänster

Pengahantering ”on-the-go”

Mobile Banking är en tjänst som en bank eller ett finansinstitut erbjuder och som medger att  användarna kan genomföra finansiella transaktioner med hjälp av en mobiltelefon eller en surfplatta, gärna via en app.

Via det andra tjänstebetalningsdirektivet (PSD2) öppnar Europas banker upp för att Fintech (Financial Technology) företag ska kunna erbjuda Mobile Banking-tjänster till sina kunder. Puzzel har en lång och gedigen bakgrund när det gäller integrationer med leverantörer av mobila banktjänster. Detta gör det möjligt för Puzzel att införa  betalningar via olika mobila banklösningar och integrera detta i våra egna betalningstjänster.

Puzzel stöder de mest populära mobila banklösningarna i vår produktportfölj. Genom integrationer kan vi detektera om kunden har en mobil bank-lösning eller låta kunden själv välja det bästa sättet att betala om det finns flera betalningsalternativ.

Andra fördelar är:

  • Säkerhet: Puzzel är PCI DSS, ISO 27001 och ISO 9001-certifierat
  • Flexibilitet: Vi erbjuder flexibla standardlösningar och gränssnitt
  • Tillgänglighet: Supportpersonal, tekniker och produktchefer finns tillgängliga för att diskutera dina specifika behov, utmaningar och alla andra frågor du kan vilja tala med oss om
  • Stabilitet: Vi har redundanta lösningar, ett 24/7 joursystem och ett kontinuerligt övervakat system 365 dagar om året
  • Multi-PSP: Vi har integrationer med flera PSP (Payment Service Providers). Genom att använda våra lösningar kan du byta PSP som du vill utan att behöva göra ändringar i betallösningen
  • Kundportal: Med tillgång till loggsökning, konfiguration, statistik och mer.