1. Home
 2. Neighbourhood
 3. Kunskapscenter
 4. Blogg
 5. Kontaktcenter mål för cyberkriminella – så skyddar ni företagets information

Från bloggen

Kontaktcenter mål för cyberkriminella – så skyddar ni företagets information

I och med coronapandemin har säkerhetshot mot företagen ökat markant. När allt fler anställda jobbar i “hybrida kontor” ställer det högre krav på att företagets känsliga information skyddas mot utomstående hot.

Samtidigt har kontaktcenter fått en central roll som primära mål för cyberkriminella eftersom stora volymer av kunddata hanteras på en vardaglig basis i systemen.

I Puzzels kontaktcenterlösning har kunderna full kontroll och kan administrera sina användare, användargrupper och motsvarande profiler samt inställningar – ner till lägsta detaljnivå, inom sitt eget kontaktcenter. All administration av detta sker i Puzzels administrationsportal.

Skydda ditt kontaktcenter

Men för att ge kunderna ytterligare kontroll, och bidra till att skydda systemets information, har Puzzel implementerat kundspecifika loggar som registrerar alla aktivitet inom det egna systemet. För kunderna finns tre olika typer av loggar tillgängliga:

 1. Accessloggar: Registrerar lyckade och misslyckade inloggningsförsök samt vem som loggat in och när.
 2. Puzzel-arkivet: Här går det att se information om alla interaktioner och motsvarande inspelning eller transkribering av chat. Även information om vem som har öppnat eller laddat ned informationen och när.
 3. Changelogg: Loggar alla förändringar som sker i Puzzels kontaktcenterlösning, med informations om vad som förändrat, av vilken användare och när.

Genom att kontrollera loggarna på en regelbunden basis får företaget en grundlig förståelse för sitt eget system och kan på så sätt vara proaktiv gällande misstänksamma aktiviteter. De olika loggarna kan begränsas för enskilda användare eller användargrupper.

TIPS! Om ni använder inloggning via “single sign-on”, se till att implementera starka lösenord, tvåstegsautentisering samt aktivera regelbunden ändring av lösenord. Allt detta går att administrera i Puzzels administrationsportal.

Minska risken för säkerhetsintrång

Förutom de tekniska lösningar för att skydda datan som finns i Puzzel kontaktcenter kan ni som företag, med tekniska och organisatoriska åtgärder, betydligt minska risken för säkerhetsintrång på företaget.

 1. Medvetenhetsträna företagets anställda: Genom att utbilda företagets anställda går det att reducera risken för gisslanprogram, skadlig programvara, bedrägerier och nätfiske.
  Mejl är involverad i mer än 90 procent av alla nätverksattacker och används för att det är svårt avgöra om ett mejl är riktigt. Förutom att implementera tekniska lösningar för att reducera risken är det viktigt att informera eller utbilda kundtjänstmedarbetare hur man identifierar mejlattacker, vad de ska göra om de får ett mejl samt att hur de skyddar sina inloggningsuppgifter.
 2. Åtkomstkontroll: Tilldela behörighet till användargrupper i kontaktcenter och lägg sedan till specifika användare till grupperna för att enkelt kunna administrera behörigheterna.
  Se till att kräva unika och starka lösenord och att använda tvåstegsautentisering för användarna. Tillsammans med flerstegsautentisering är tvåstegsautentisering en av de mest effektiva åtgärder för att skydda sig mot attacker.
 3. Revidera användare: Se till att avaktivera eller radera användarkonton så snart som möjligt efter att personen slutat eller kommer att vara bort under en längre period. Kontrollera även de loggar som finns tillgängliga i systemet för att upptäcka misstänksam aktivitet, som många felaktiga inloggningsförsök eller inloggningar utanför arbetstid. Om du upptäcker misstänksam aktivitet för användare se till att ändra lösenordet för den användaren.

Dessa tre åtgärder är enkla att implementera för att öka säkerheten för ert kontaktcenter och alla andra molnapplikationer.

Vill du veta mer om hur du kan skydda ert företags kundservice, ladda ned vårt whitepaper om säkerhet och integritet här.

Du kanske också gillar…