1. Hjem
  2. Neighbourhood
  3. Aktuelt
  4. Pressemeldinger
  5. Lånekassen med viktig milepæl for effektivisering

Pressemeldinger

Lånekassen med viktig milepæl for effektivisering

Oslo 02.06.2016 – Puzzel (tidligere Intelecoms avdelinger for kontaktsenter og mobile tjenester) leverer ny løsning som tar kontaktsenteret opp i skyen. Som en del av Lånekassens digitale utvikling skal norske Puzzel bidra til å effektivisere driften og gi framtidsrettede muligheter i dialogen med deres over 1 million kunder.

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) har inngått en avtale med den norske leverandøren av kommunikasjonsløsninger Puzzelom deres skybaserte kontaktsentertjeneste.

Viktig milepæl
Det at kontrakten ble gitt til Puzzel er i tråd med Lånekassen sin virksomhetsstrategi og underliggende IT-sourcingstrategier.

– Lånekassen har en sourcingstrategi hvor bruk av skytjenester er den prefererte leveranse- og driftsmodellen gitt at løsningene dekker våre funksjonelle og tekniske behov i tilstrekkelig grad. Puzzels kontaktsenterløsning leveres som en Software-as-a-Service, og dette forventer vi vil gi direkte gevinster knyttet til fleksibilitet, skalering og standardisering. Dette er den første av våre kunderettede løsninger som kjører i den felles skyen, og anskaffelsen markerer derfor en viktig milepæl på IT-området i Lånekassen, sier IT-direktør Sigurd Eriksson.

Tilgjengelig i mange kanaler
Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, sier at overgangen vil bety en forbedring i køsystemet for henvendelsene de får fra sine kunder.

– Vi kommer til å rute henvendelser på telefon, e-post og fra sosiale medier på en bedre måte internt. Dette gir oss enklere og mer effektive arbeidsrutiner, og et godt grunnlag for analyser. Samtidig ser vi at Puzzels løsning har en spennende verktøykasse, som åpner for nye muligheter for dialog framover, sier Anne-Berit Herstad.

Børge Astrup, Managing Director for Puzzels kontaktsenterdivisjon, forteller at løsningen vil gi Lånekassen en framtidsrettet plattform, som vil muliggjøre en mer effektiv dialog med kundene i mange kanaler.

– Puzzel vil i første omgang legge til rette for en mer effektiv drift og ressursstyring, og vil også på lengre sikt åpne for nye muligheter for dialog med kundene. Det gir Lånekassen mulighet til å forbedre servicen mot kundene framover. Dette viktige arbeidet er vi svært glade for å få lov til å være en del av, avslutter Børge Astrup.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Børge Astrup, CEO i Puzzel AS
T: +47 928 27 676
E: borge.astrup@puzzel.com

Om Lånekassen:

  • Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning) administrerer utdanningsstøtte-ordningene i Norge. Lånekassen gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet og krever lån tilbakebetalt. Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet.
  • Utdanningsstøtten gjennom Lånekassen skal bidra til å gjøre utdanning mulig, uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.
  • 422 000 elever, studenter og lærlinger søkte om støtte fra Lånekassen i undervisningsåret 2014–2015. Lånekassen har 1 035 500 aktive kunder (status per 31.12.2015).
  • Lånekassen tildelte 25,5 milliarder kroner i stipend og lån forrige undervisningsår.

Les mer om Lånekassen på lanekassen.no

Du liker kanskje også…