​Innsamling

Innsamlingsløsninger som gjør det enkelt å samle inn penger

Puzzel tilbyr alt din organisasjon trenger for å kunne samle inn penger via mobiltelefon, telefon og i sosiale media. Tjenestene bør alltid tilbys i kombinasjon med andre innsamlingskanaler, som kontanter eller kontonummer, men kan også benyttes som eneste kanaler. Stadig flere er uten kontanter, og innlogging i nettbank forutsetter flere handlinger fra brukerne som gjør at de lettere faller fra, eller lar være å gi.

Vi tilbyr stabile, brukervennlige tjenester og presist oppgjør. Dette reduserer ditt behov for administrasjon og oppfølgning av den enkelte giver til et minimum. Tjenestene kan også integreres med CRM databaser.

Det skal være lett å gi, derfor er bruk av flest mulig kanaler og de enkleste kanalene det beste.

Les mer om Collect – vår primærløsning for SMS innsamling eller innsamlingsnummer