Innsamlingsaksjoner

Intelecom tilbyr et skreddersydd konsept for håndtering av givere eller faddere ved innsamlingsaksjoner

Intelecom har 25 års erfaring med responshåndtering i forbindelse med innsamlingsaksjoner. For hver innsamlingsaksjon utarbeides det gjerne et skreddersydd konsept for å håndtere givere eller faddere. Siden en innsamlingsaksjon skjer innenfor en svært begrenset periode, er det kritisk at løsningene som benyttes fungerer som forventet. Intelecom har svært gode rutiner med bl.a. omfattende testing for oppsett av tjenester til innsamlingsaksjoner.

For kunder som ønsker et telefonpanel for manuelt mottak av respons, benytter Intelecom sin egenutviklede kontaktsenterplattform Connect, som er en av bransjens mest avanserte skybaserte løsninger. Vi har utviklet et eget mobilt Call Center med telefoner og hodesett for opptil 50 personer. Ønskes støtte av eksterne Call Center, integreres disse i løsningen. Ofte sitter flere hundre personer parat til å motta publikum når de ringer inn til en innsamling- eller fadderaksjon på TV.