3 критични въпроса, пред които са изправени контактните центрове днес и как да ги преодолеем

white paper

През 2017 г. Puzzel публикува серия от проучвания. Обсъждайки някои от най-горещите въпроси в индустрията за контактни центрове, тези документи бяха предназначени да създадат интерактивна общност на Puzzel, като предоставиха платформа за обсъждане и насърчаване на ученето и споделянето на знания сред нашите потребители.

В тази „Puzzel книга“ ние се фокусираме върху трите най-популярни проучвания през годината, които илюстрират критичните проблеми, пред които са изправени контактните центрове днес – ангажираността на служителите, автоматизацията и още.

Проучването е на английски език.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.