Softphone (WebRTC)

Softphone / WebRTC

Всичко, което е нужно на Вашите агенти, за да ползват Puzzel е Google Chrome, слушалки и активна интернет връзка. Ако интернет връзката не е стабилна, можете бързо да превключвате между слушалки и мобилни или стационарни телефони, за да се поддържа нивото на обслужване.

Предимства на Puzzel Softphone / WebRTC:

  • Вграденият Softphone в уеб-интерфейса, позволява на агентите да отговарят на повиквания директно от компютъра си и премахва необходимостта от външни устройства като стационарни или мобилни телефони
  • Уникалният начин, по който Puzzel е проектирал своята WebRTC инфраструктура, означава, че всяка комбинация от агент и клиент на WebRTC крайна точка и традиционната телефония ще работят безпроблемно заедно.