Автоматична изходяща кампания (Dialler)

Автоматична изходяща кампания (Dialler)

Dialler позволява извършването на автоматични изходящи телефонни кампании, благодарение на режимите Preview, Power и Predictive и се интегрира лесно с други CRM системи.

Изходящи режими за набиране:

 • Preview – първо се набира агент
  С режима за Preview опашката „Изходящи обаждания“ набира първо агента и му дава информация за клиента, който ще бъде набран
 • Predictive – първо се набира клиент
  Dialler набира номера на клиента и само когато той отговори, намира наличен агент и ги свързва. Препоръчва се за над 10 агенти.
 • Power – първо се набира клиент
  Подобно на Predictive режима, системата набира първо клиента, а след това свободен агент – фокусът му е да оптимизира времето за разговор на агентите.

Характеристики на Dialler:

Управление на кампаниите
Чрез импорт на списък с номера в Puzzel, изходящите обаждания могат да се автоматизират, когато са налични свободни агенти. Могат да бъдат дефинирани една или повече опашки за кампании, както и агентите да имат профили с умения, на базата на които да се приемат или правят повиквания.

Смесено обаждане
Dialler обработва и улеснява комбинирането на входящи и изходящи повиквания като задава изходящите повиквания от списък с по-нисък приоритет в сравнение с входящите повиквания. Това повишава ефективността на контактния център, тъй като изходящите обаждания се активират автоматично.

Предимствата на Dialler включват:

 • Единна, интегрирана платформа, която осигурява безупречна, високо-персонализирана услуга
 • Повишена ефективност чрез предоставяне на изходящи услуги в извънработни часове, без да е необходима ръчна намеса
 • Автоматизация на предоставяните от контактни центрове услуги, повишаване на ефективността на агентите и повишаване на удовлетвореността на клиентите