Социални мрежи

Puzzel-Contact-Centre-Solution-Social

Социални мрежи и Puzzel

Социалните мрежи представляват една от най-големите възможности за предлагане на услуги, които са от значение за днешните онлайн потребители. Социалните мрежи могат да бъдат платформата, която Ви позволява да реагирате мигновено, да покажете вашата ангажираност и да изградите база от лоялни клиенти, които препоръчват вашият бранд в публичното пространство.

Социалните мрежи обаче предлагат и много предизвикателства:

Ако сгрешите – всички хиляди потенциални клиенти ще го видят – не само индивидуалният клиент.

От оперативна гледна точка, това повдига допълнителни въпроси:

  • Как да маршрутирате заявките заедно с всички останали канали?
  • Как да осигурите универсално преживяване за Вашите многокултурни агенти в няколко канала?
  • Как да осигурите достъп до една и съща информационна база, така че агентите да могат да отговарят на заявките от социални мрежи бързо и адекватно?

Puzzel адресира всички тези предизвикателства и още. Вие можете:

  • Да отговорите на всички запитвания във Facebook, Messenger и Twitter в рамките на платформата Puzzel
  • Да агрегирате публикации в социалните мрежи
  • Да създадете опашки, позволяващи на специално обучени агенти да ускорят времето за обработка на запитвания
  • Да приоритизирате влиятелни потребители и важни клиенти
  • Да интегрирате с бази данни, CRM системи и архиви за съхранение на информация за клиенти и разговори