CRM/ERP системи

Стандартни интеграции с водещи CRM системи

Възползвайте се пълноценно от Вашата система за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM) и я интегрирайте с Puzzel. Като специалист в областта на приложенията, Puzzel може да облекчи пътя към безпроблемно свързване на CRM системи, за да повиши Вашата ефективност и производителност.

Puzzel е лесен за конфигурация, просто го инсталирате директно в потребителския интерфейс на CRM системата. Няма нужда от CTI адаптер, приложни програмни интерфейси (API) или плъгини – всичко се предоставя чрез сигурна интернет връзка, без да се инсталира сложен хардуер или софтуер.

Комбинирането на Puzzel с вашата CRM система води до осезаеми резултати, включително:

  • Намалено време за обработка на контакти
  • По-добра успеваемост от първи контакт
  • Повишена ефективност
  • Намалени грешки при по-малко дублирани задачи
  • По-персонализирано обслужване на клиенти

Ние предлагаме стандартни интеграции към водещи CRM технологии:

 Microsoft Dynamics
Oracle