Управление на агентите

Управление на агентите

Правилното управление на потребителските профили може значително да подобри ефективността и производителността като гарантира, че времето и силните страни на агентите се използват оптимално. Удобният за потребителя интерфейс на Puzzel улеснява добавянето, изтриването или промяната на агентски профили.

За по-добро проследяване на ефективността, супервайзорите могат да наблюдават дейността на агентите чрез отчети в реално и минало време. За да направи тези отчети възможно най-точни, супервайзор може да създаде различни причини за пауза на агентите. Това му дава възможност винаги да има пълна картина над начина, по който агента използва времето си.

Предимствата на управлението на потребителските профили включват:

  • Лесните актуализации на потребителските профили в реално време позволяват оптимално използване на времето и уменията на агентите
  • Различни причини за пауза могат бързо да бъдат създадени с цел мониторинг на агенти
  • Лесно проследяване на това кой какво прави и кога, в реално и минало време
  • Постоянна видимост на ефективността на агентите с цел обучение и менторинг