Управление на качеството

Управление на качеството

Запис на разговорите позволява на потребителите да управляват своя аудио каталог и да решат точно какви типове разговори или чатове трябва да бъдат записани. Например, възможно е да се настрои централизирано записване по всички опашки или избрани опашки, както и ръчно записване по агент. Мениджърите могат да записват определен процент от запитванията или да записват в определени моменти. Записите могат да се съхраняват в портала за управление на качеството на Puzzel или на FTP сървър.

Порталът за управление на качеството на Puzzel позволява на супервайзорите на контактни центрове да извличат, управляват, слушат, записват и споделят гласови и чат разговори по ефективен и удобен начин. Те могат бързо и лесно да намират записи на телефонни обаждания и чат транскрипции чрез широка гама от критерии за търсене като тип на запитването, продължителност, време за изчакване и пр.

Предимствата включват:

  • Мениджърите могат да слушат и да преглеждат записи, да идентифицират недостиг в умения и да установят бъдещи насоки за обучение
  • Актуалните данни позволяват на супервайзорите да следят ефективността на агентите и целия контактен център в съответствие с договорените ключови показатели за ефективност (KPI) и споразуменията за нива на обслужване (SLA)
  • Чрез ефективно извличане, управление, слушане и споделяне на всички или избрани разговори и чатове, супервайзорите могат бързо да разрешат жалби и да правят значими оперативни промени, когато това е необходимо
  • 100% уеб-базираният Puzzel позволява на агентите да получават достъп до системата от всяко място и от всяко устройство с интернет връзка