Админ портал

Администраторски Портал на Puzzel

В сърцето на Puzzel е удобен портал за администриране на всички Ваши контакти с външния свят, целящ да повиши производителността на Вашите агенти и компанията Ви. Напълно уеб-базиран, той осигурява на мениджърите широка гама от инструменти за подобряване на комуникацията с клиенти и/или партньори, чрез мониторинг в реално време, подробна статистика и възможност за извършване на промени в обслужването.

Статистика в реално време

 • Данните на главното табло се актуализират на всеки 15 секунди като предоставят на мениджърите най-новата информация, спомагайки за взимането на правилни решения
 • В реално време се показват общият брой заявки, получени и отговорени повиквания, опашки и др.
 • „Wallboard“ дава възможност за множество напълно персонализирани изгледи на операциите на контактния център – адаптиране на дизайна и данните, за да отговори на нуждите на всеки отдел или група потребители

Предимствата на администраторския портал включват:

 • Достъп до подробни отчети с данни за подобряване на процеса на вземане на решения
 • Възможност за дефиниране и изграждане на специални отчети и стени. Тези отчети могат да бъдат запазени в различни формати и лесно да бъдат експортирани в приложения на трети страни
 • Достъп до дейността на контактния център в реално време и създаването автоматични аларми за поддържане на нивото на обслужване
 • Промяна на агентските профилите и моментално създаване на нови такива
 • Задаване на работно време и гласови съобщения по време на празници
 • Управление на аудио и IVR от едно място, за пестене на време и ресурси
 • Управление на качеството
 • Безшумен мониторинг